XXI Ogólnopolskie Dni Młodego Elektryka

02 czerwca 2021
XXI Ogólnopolskie Dni Młodego Elektryka

W dniach 7-10 listopada 2019 roku w murach Politechniki Poznańskiej, delegacja 4 osób z koła nr 24 przy ZSGE w Koninie wzięła udział w XXI Ogólnopolskich Dniach Młodego Elektryka.

Pierwszy dzień ODME rozpoczął się od konferencji, której tematem brzmiał „Elektromobilność” i efektywne zarządzanie energią elektryczną – wyzwania dla młodych elektryków na nowe 100 lat”. Uroczystego otwarcia dokonali Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego XXI ODME Jakub Głuchowski, Prezes SEP dr inż. Piotr Szymczak oraz Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego XIII ODME w Zielonej Górze Bartosz Kubik.

Wykład inauguracyjny na temat „Zarządzania energią w miastach Smart City” został zaprezentowany przez dra inż. Radosława Szczerbowskiego. W kolejnej części głos zabrał pan Bartosz Kubik, który poruszył temat „Stacje szybkiego ładowania autobusów elektrycznych jako podstawowe źródło zasilania autobusów elektrycznych w kontekście bezpieczeństwa funkcjonowania transportu publicznego – doświadczenia z wdrożeń w Europie”, dr inż. Jacek Nowicki zaprezentował ciekawe zagadnienia związane z „Elektromobilnością w lotnictwie”, mgr inż. Franciszek Sidorski wygłosił prelekcję „E-mobility in public transport” w języku angielskim, a mgr inż. Agata Orłowska, przybliżyła uczestnikom „Systemy wsparcia OZE w Polsce”. Oprócz prelekcji na głównej scenie zaprezentowali się przedstawiciele Partnerów Strategicznych: Finder Polska Sp. z o.o., Orw-Els Sp. z o.o., TheusLED Sp. z o.o. oraz Ekoenergetyka Polska Sp. z o.o. Część wykładowa zakończyła się debatą młodzieży z Prezesem SEP, podczas której rozmawiano o kierunkach rozwoju Stowarzyszenia Elektryków Polskich oraz planach działania na najbliższe lata.

W ramach ODME zorganizowano również spotkania Centralnej Komisji Młodzieży i Studentów SEP oraz Studenckiej Rady Koordynacyjnej SEP. Podczas spotkań wybrany został nowy zarząd SRK SEP, w skład którego wchodzą: Julia Solecka – przewodnicząca, Jakub Głuchowski – wiceprzewodniczący oraz Przemysław Twardy – sekretarz. W międzyczasie delegacje poszczególnych oddziałów SEP brały udział w części teoretycznej Ligi Elektryków, w której uczestnicy mogli wykazać się wiedzą z szeroko rozumianej elektryki. Dla osób, które nie uczestniczyły w spotkaniu SRK SEP czekały tory na kręgielni w Hali Sportowej Politechniki Poznańskiej. Dzień zakończył się kolacją i integracją w Klubie u Bazyla, gdzie przygotowano dla uczestników szeroką listę utworów karaoke.

Drugi dzień rozpoczął się od szkoleń technicznych przygotowanych przez organizatorów wydarzenia wraz z firmami partnerskimi. Na uczestników czekało do wyboru jedno z sześciu szkoleń. Ekoenergetyka zaprezentowała temat „Infrastruktura do ładowania autobusów elektrycznych – wdrażanie i dobre praktyki”. Przedstawiciel firmy opisał strukturę firmy, przekazał podstawowe informacje dotyczące sposobów ładowania autobusów komunikacji miejskiej jakie występują obecnie na rynku. Dodatkowo uczestnicy mogli zaznajomić się z przebiegiem inwestycji budowy stacji ładowania od A do Z.
W czasie szkolenia przeprowadzonego przez firmę Finder Polska Sp. z o.o. na początek uczestnicy mieli możliwość zapoznania się z ogólnymi informacjami dotyczącymi firmy. Dowiedzieli się o początkach jej działalności, o oferowanych produktach oraz podejmowanych działaniach w celu ich doskonalenia. Tematem przewodnim spotkania była oferowana przez firmę automatyka budynkowa. Przedstawiciele pokazali swój autorski system automatyki budynkowej „YESLY” przynosząc ze sobą jej podstawowe urządzenia. Ponadto została przedstawiona rzeczywista instalacja w budynku pozwalająca na skuteczne wykorzystanie systemu.

Wśród szkoleń pojawiły się również zagadnienia związane z ochroną przeciwporażeniową oraz związane z nią pomiary. Nieco szerzej opowiedział o nich Pan Eligiusz Skrzynecki z firmy Sonel S.A. W związku z obecnością kolegów z niemieckiego VDE szkolenie odbyło się w języku angielskim. Do analizy zagadnień uczestnicy mieli do dyspozycji miernik MPI-530.

Nie zabrakło również technik oświetleniowych oraz odgromowych. Firmy TheusLED Sp. z o.o. oraz Orw-Els Sp. z o.o. przygotowały dla swoich gości wspaniałe warsztaty, gdzie mogli od środka zapoznać się z pracą projektanta rozwiązań oświetleniowych oraz odgromowych. Sama teoria nie byłaby tak atrakcyjna, gdyby nie produkty, które producenci zaprezentowali podczas szkolenia, aby jeszcze bardziej rozjaśnić wiedzę uczestników.

W drugim dniu odbyła się kontynuacja zmagań Ligi Elektryków. Tym razem część sportowa, podczas której uczestnicy zmagali się z wymagającym torem przeszkód, w którym nie zabrakło elementów elektrycznych, m.in. rzut przedłużaczem czy odpowiednie uzbrojenie latarki, a także sportowa układanka. Na zakończenie dnia uczestnicy wzięli udział w kolacji i wspólnej integracji w klubie Prywatka.