Nr 24 – ZSG-E

Mariusz Ciesielczyk
605 695 566
mariuszciesielczyk@gmail.com

O Kole

1. W dniu 27 listopada 2013 roku odbyło się walne Zebranie członków Młodzieżowego Koła SEP nr 24 przy ZSGE. W zebraniu uczestniczyło 16 na 25 członków Koła. Na zebraniu wybrano władze Koła: prezes Mariusz Ciesielczyk, do zarządu Magdalena Jeńć i Jacek Karczmarek. Wybrano także 5 delegatów na Walne zebranie członków Oddziału konińskiego, które odbędzie się 20 lutego 2014 w Mikorzynie. Delegatami będą: Mariusz Ciesielczyk, Jacek Papis, Jacek Karczmarek oraz uczniowie klasy IV ME Łukasz Matusiak i Michał Nowiński.

2. W dniu 20 lutego 2014 roku w Mikorzynie odbyło się XIV Walne Zgromadzenie Delegatów Oddziału Konińskiego SEP. W Zgromadzeniu uczestniczyli: Mariusz Ciesielczyk, Jacek Papis, Jacek Karczmarek (nauczyciele), Łukasz Matusia, Michał Nowiński (uczniowie klasy IV ME). W programie:

 • Zatwierdzenie regulaminu XIV WZD,
 • Wybór Komisji Mandatowo-Wyborczej, Skrutacyjnej i Uchwał,
 • Sprawozdanie z działalności Zarządu,
 • Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej,
 • Udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi,
 • Wręczenie odznaczeń i nagród (nagrodę książkową dla najbardziej aktywnego członka Koła Nr 24 otrzymał Mariusz Ciesielczyk),
 • Wybory władz Oddziału Konińskiego SEP oraz delegatów na XXXVI Krajowy WZD SEP w Szczecinie (członkiem zarządu został przedstawiciel Koła nr 24 Mariusz Ciesielczyk),
 • przyjęcie Uchwały WZD dotyczącej działalności na najbliższą kadencję.

3. W dniach 18,19, 20 marca 2014 roku odbył się 10 godzinny kurs przygotowawczy do egzaminu kwalifikacyjnego eksploatacji do 1 kV SEP. Zajęcia poprowadził przedstawiciel Komisji Egzaminacyjnej SEP pan Tadeusz Śliwiński. W kursie udział wzięło: 6 uczniów z klasy IV SK, 11 z IV PS, 15 z IV MT, 18 z IV EI, 8 z IV ME (mechanicy) i 14 z IV ME (elektrycy).

4. W dniu 7 kwietnia 2014 odbył się egzamin kwalifikacyjny na stanowisko eksploatacji do 1 kV SEP. Do egzaminu przystąpiło 67 uczniów z klas IV SK, ME, EI, PS, MT i wszyscy zakończyli egzamin wynikiem pozytywnym.

5. W dniu 9 kwietnia 2014 roku odbyła się wycieczka do Zakładu Produkcji Urządzeń Elektroenergetycznych we Włoszczowej oraz Jaskini Raj i Centrum Neandertalczyka w Chęcinach. W wycieczce udział wzięło 22 uczniów z klasy III EI, 14 z klasy IV EI, 3 z klasy IV ME, 1 z klasy II EIb oraz nauczyciele Mariusz Ciesielczyk, Ewa Lipska, Magdalena Jeńć, Sławomir Szymczak, Jacek Karczmarek, Jacek Papis, Jerzy Nowak, Łukasz Pawłowski.

6. W dniu 11.04.2014r. w Zespole Szkół Górniczo – Energetycznych w Koninie odbyło się spotkanie z przedstawicielem francuskiej firmy SOCOMEC Panem Grzegorzem Połomskim. Pan Grzegorz Połomski przeprowadził prezentację firmy oraz wykład z zakresu automatycznych przełączników zasilania (SZR, PPZ) połączony z prezentacją produktów SOCOMEC oferowanych w tym zakresie aparatów elektrycznych (ATYS). Spotkanie zostało zorganizowane dla uczniów klas technikum 2 EIa i 2 EIb i trwało 2,5h. Spotkanie zorganizowano we współpracy z panem Łukaszem Pawłowskim z Koła SEP przy Elektrobudowie.
Grupa SOCOMEC jest niezależnym producentem specjalizującym się w sprzęcie kontrolującym i dystrybuującym napięcie w sieciach niskoprądowych oraz poprawiającym jego jakość w przemyśle oraz sektorze usług. Utworzona w 1922 roku, grupa przemysłowa rozwinęła dwa rodzaje działalności: Rozwiązania kontroli niskiego napięcia (aparatura zabezpieczająca i kontrolująca urządzenia elektryczne i inne) oraz UPS (zasilacze UPS, elektroniczne przełączniki statyczne (STS) i inne).
Polska jest największym krajem w Europie środkowo-Wschodniej, jest to zatem doskonałe miejsce do prowadzenia biznesu dla każdej firmy. Znajdując się w środku Europy, pomiędzy rozwiniętymi gospodarkami zachodnimi, a największymi rynkami wschodnimi (rosyjskim i ukraińskim), Polska zajmuje strategiczną pozycje na mapie Europy i jest strategicznym rynkiem i bramą dla firm zachodnich. Francuska Izba Przemysłowo-Handlowa w Polsce dostarcza inwestorom francuskim wielu cennych informacji na temat naszego kraju jak i sposobów prowadzenia biznesu.
ATyS to kompletna rodzina przełączników z napędem silnikowym. Konstrukcja mechaniczna przełączników uniemożliwia jednoczesne załączenie obu torów, przez co w układach przełączania zasilania wykluczone jest podanie napięcia z jednego zasilania na drugie. Wszystkie aparaty mogą być przełączane ręcznie.
W rodzinie przełączników dostępne są dwa rodzaje sterowania elektrycznego:

 • sterowanie zdalne: dostępne w przełącznikach ATyS 3s, realizowane przez bezpotencjałowe styki. Sterowanie w pozycje I, 0 i II. Styki sterujące mogą być elementem zewnętrznego układu automatyki.
 • sterowanie automatyczne: dostępne w serii ATyS 6 .Seria ta ma zintegrowane wszystkie elementy niezbędne do realizacji układu SZR. Wystarczy tylko podłączyć obwody mocy i zaprogramować układ sterujący z panelu czołowego przełącznika. ATyS 6e i ATyS 6m oferują również możliwość zdalnego sterowania („odstawienia” automatyki).

7. W dniu 25 września 2014 roku odbyła się wycieczka klasy III EIa (19 uczniów) i III EIb (26 uczniów) do zakładu produkcji rozdzielnic elektrycznych Elektrobudowa SA w Koninie. Opiekę sprawowali Mariusz Ciesielczyk, Jacek Papis i Łukasz Pawłowski.

8. W dniu 3 października 2014 odbyła się uroczystość 35-lecia Koła SEP Impexmetal przy Hucie Aluminium Konin. W obchodach z ramienia naszego koła wziął udział Jacek Papis.

9. W dniu 6 października 2014 odbyła się wycieczka klasy IV EI (24 osoby) do elektrowni Konin – uczniowie zwiedzali nowoczesny kocioł na biomasę oraz zapoznali się z organizacją bezpiecznej pracy w energetyce. Opiekę sprawowali Mariusz Ciesielczyk i Jacek Kaczmarek.

10. W dniach 23, 24 i 25 października 2014 odbyły się w Gdańsku XVI Ogólnopolskie Dni Młodego Elektryka. W imprezie udział wzięli Mateusz Bejnek (absolwent – członek koła), Krystian Stranc (absolwent – członek koła), Marcin Rojewski (absolwent – członek koła) i Piotr Bejnek (uczeń klasy III EIb). W programie odbyły się:

 • wykład inauguracyjny prof. A.Strupczewski, Narodowe Centrum Badań Jądrowych,
 • spotkanie prezesa SEP z uczestnikami,
 • zwiedzanie laboratoriów Politechniki Gdańskiej,
 • zwiedzanie Gdańska noca,
 • wykład na temat Nowoczesnych Technologii Jądrowych,
 • konkurs wiedzy o Kazimierzu Szpotańskim,
 • panel dyskusyjny – aspekty społeczne oraz bezpieczeństwa budowy elektrowni jądrowej,
 • Liga Elektryków – część teoretyczna,
 • wykład przedstawiciela PAN i SEJP prof. Mareckiego,
 • wycieczka do Stoczni Gdańskiej,
 • Liga Elektryków – część praktyczno-sportowa.11. W dniach 14 i 15 listopada 2014 Mariusz Ciesielczyk i Ewa lipska uczestniczyli w szkoleniu „Organizacja prac oraz bezpieczna eksploatacja urządzeń elektroenergetycznych w 2014 r.”. Szkolenie prowadzili nadinspektorzy PIP Piotr Duch i Jacek Czech.

12. W dniu 17 września 2015 roku odbyło się posiedzenie kapituły Funduszy Stypendialnego Oddziału Konińskiego SEP, na którym przyznano stypendia (100 zł na miesiąc przez 10 miesięcy) następującym uczniom: Chrustowski Hubert z klasy IV EIb, Płóciennik Przemysław z klasy IV EIa, Pilarczyk Michał z klasy IV EO. Uroczyste wręczenie stypendiów odbędzie się na uroczystej Barbórce 4 grudnia 2015 roku.

13. W dniach 22, 23, 24 października w Gliwicach odbyły się XVII Ogólnopolskie Dni Młodego Elektryka, w których udział wzięło 2 członków Młodzieżowego Koła SEP (absolwentów) – Mateusz Ziemski i Jakub Perliński. W programie obchody 70-lecia Wydziału Elektrycznego (zwiedzanie laboratoriów), Liga Elektryków, Noc Naukowców, wycieczki edukacyjne, seminaria naukowe (przedstawienie 3 koncepcji rozwoju energetyki – konwencjonalna, jądrowa, odnawialna).

14. W dniu 20 października 2015 roku odbyła się wycieczka do Elektrowni Konin klasy IV EIa (16 uczniów). Opiekunowie Mariusz Ciesielczyk i Adrian Sękowski. Uczniowie zwiedzali kocioł na biomasę (nowoczesne sposoby wytwarzania energii elektrycznej) oraz zapoznali się z organizacją bezpiecznej pracy w energetyce.

15. W dniu 22 października 2015 roku odbyła się wycieczka do Elektrowni Konin klasy IV EIb (19 uczniów). Opiekunowie Mariusz Ciesielczyk i Jacek Papis. Uczniowie zwiedzali kocioł na biomasę (nowoczesne sposoby wytwarzania energii elektrycznej) oraz zapoznali się z organizacją bezpiecznej pracy w energetyce.

16. W dniu 2 listopada 2015 roku odbyła się wycieczka do reaktora w Świerku organizowana przez koło SEP przy zakładach Saint Gobain (były Korund). W wycieczce udział wzięły 2 osoby z naszego koła (Krystian Stranc i Jakub Perliński). Wycieczka obejmowała wykłady o tematyce promieniowania i fal, zwiedzanie reaktora oraz obejrzenie makiety planowanej elektrowni atomowej w Żarnowcu.

17. W styczniu 2016 Młodzieżowe Koło Stowarzyszenia Elektryków Polskich przy naszej szkole pod opieką Mariusza Ciesielczyka nawiązało współpracę z kolejną firmą Helukabel z Radziejowic. W rezultacie firma nieodpłatnie przekazała szkole:

 • do pracowni pomiarów instalacji 104A tablicę poglądową z przewodami sterowania, zasilania, transmisji danych i osprzętem kablowym a także poradniki i katalogi,
 • do pracowni instalacji energii odnawialnych 111A tablicę poglądową – schemat instalacji fotowoltaicznej na otwartej przestrzeni oraz katalogi i przewodniki.

Na dalszym etapie współpracy planowana jest wizyta firmy w szkole w ramach Dni Techniki w kwietniu 2017 roku.

18. W dniach 14, 16 i 18 marca 2016 roku odbył się kurs przygotowujący do egzaminu kwalifikacyjnego na stanowisko eksploatacji do 1 kV SEP. W kursie udział wzięło 106 uczniów, z których 103 w kwietniu przystąpiło do egzaminu.

19. W dniu 27 września 2016 roku odbyła się wycieczka do Elektrowni Konin. Udział wzięło 28 uczniów klasy IV EI oraz 3 klasy IV SK. Opiekunowie Mariusz Ciesielczyk i Małgorzata Gotowała.

20. W dniu 18 października 2016 roku odbyła się wycieczka do Elektrobudowy. Udział wzięło 30 uczniów klasy III EI oraz 3 klasy IV SK. Opiekunowie Mariusz Ciesielczyk i Łukasz Pawłowski. Współpraca z kołem SEP przy Elektrobudowie.

21. W dniach 16, 17, 18, 19, 20 listopada 2016 roku w Lublinie odbyły się XVIII Ogólnopolskie Dni Młodego Elektryka. Udział wzięli Jakub Perliński i Mateusz Ziemski oraz 2 studentów z koła nr 25 przy PWSZ Konin.

22. W dniu 5 grudnia 2016 roku odbyło się uroczyste wręczenie stypendiów im. Jerzego Danielaka Oddziału Konińskiego SEP. Stypendia otrzymało 8 uczniów z klas IV SK, IV MT, III MT, III EI, III EO, w tym 3 z nich jest członkami Młodzieżowego Koła SEP.

23. Sukces delegatów oddziału Konińskiego SEP w Ogólnopolskich Dniach Młodego Elektryka „ODME 2016” w Lublinie Delegaci z Oddziału Konińskiego z kół nr. 24 (przy ZSGE w Koninie) i 25 (przy PWSZ w Koninie) w liczbie 4 tj. Artur Hadzicki (absolwent ZSGE), Michał Świątecki, Mateusz Ziemski (koło 24 – absolwent ZSGE) oraz Jakub Parliński (koło 24 – absolwent ZSGE), przybyli do Lublina 18 listopada 2016 roku po godz. 10, z dworca udali się prosto na Targi Lubelskie gdzie odbyła się Uroczysta Inauguracja ODME 2016. Prezes SEP Piotr Szymczak przywitał uczestników, zostały wręczone wyróżnienia oraz stypendia i rozpoczęła się debata pomiędzy uczestnikami a Prezesem, po czym uczestnicy udali się na targi Energetyczne by zapoznać się z najnowszymi rozwiązaniami z dziedziny Energetyki i Elektrotechniki. Następnie odbyła się część dydaktyczna, podczas której uczestnicy mieli możliwość wysłuchania o Światłowodowych czujnikach braggowskich dla inżynierów oraz produktach firmy JM-TRONIK.. Dzień drugi był przede wszystkim oparty na dydaktyce, tj. uczestnictwie w wykładach nt. Układów bezpieczeństwa, czyli schematu postępowania i metodyki doboru zabezpieczenia maszyn, Pracy odnawialnych źródeł energii w systemie elektroenergetycznym, Układach sterowania współczesnych dźwigów osobowych, Automatyki współczesnej stacji elektroenergetycznej, Systemów zasilania bezstykowego dla pojazdów elektrycznych i hybrydowych, Układach przekształtnikowych w sieciach Smart Grid, Optymalizacji w elektrycznym transporcie miejskim, Współczesnych przekształtnikach energoelektronicznych małej i średniej mocy w układach zasilania reaktorów plazmowych, Zastosowaniu reaktorów plazmowych w modyfikacji i dekontaminacji powierzchni oraz wystąpienie zaproszonych gości z Ukrainy. Po części dydaktycznej uczestnicy przenieśli się na salę gimnastyczną gdzie rozegrała się sportowa część ligi elektryków gdzie oddział Koniński pokonał oddział Radomski w meczu siatkówki oraz uczestnicy wzięli udział w zawodach na 500m na ergometrach. W trzecim dniu uczestnicy mieli okazję zwiedzać Elektro Ciepłownie Megatem oraz ABM Greiffenberger Polska. Po wycieczce odbyła się druga, teoretyczna część Ligii Elektryków, następnie wykład przedstawiciela firmy Sonel oraz wykłady na tematy: Charakterystyki funkcjonowania rozproszonych źródeł energii w aspekcie wykorzystania technologii kogeneracji, Właściwości elektrycznych struktur nanokompozytowych metal-dielektryk i parametrów napędu pojazdu elektrycznego ze względu na rekuperację energii. Po tej części uczestnicy podeszli do ostatniej części Ligi Elektryków na miernikach firmy Sonel oraz programie projektowania MatLab. Następnie odbyła się uroczysta kolacja, na której organizatorzy podziękowali wszystkim oddziałom za przybycie, oraz zostały ogłoszone wyniki ligi elektryków:
1. Miejsce Oddział Łódzki, 2. Oddział Koniński, 3. Oddział Krakowski.

W październiku 2019 roku Komisja Stypendialna rozpatrzyła 12 wniosków o przyznanie stypendium Oddziału Konińskiego SEP im. Jerzego Danielaka. Przyznanych zostało 8 stypendiów. Lista stypendystów Oddziału Konińskiego SEP im. Jerzego Danielaka z Zespołu Szkół Górniczo-Energetycznych w Koninie

Lp.

Nazwisko i imię

Klasa

Zawód

Punkty

Średnia

1.

Kostrzewa Adrian

Klasa 4

Technik elektronik

50

5,31

2.

Andrzejewski Krzysztof

Klasa 4

Technik machatronik

45

5,5

3.

Biegasiewicz Patryk

Klasa 4

Technik elektryk

40

5,38

4.

Górniak Arkadiusz

Klasa 4

Technik mechatronik

40

5,14

5.

Kurdek Wiktor

Klas 2

Technik mechatronik

40

5,25

6.

Zwolski Kacper

Klasa 2

Technik mechatronik

35

5,53

7.

Jankowski Szymon

Klasa 3

Technik mechatronik

35

5,35

8.

Woźniak Filip

Klasa 3

Technik mechatronik

35

5,35

W dniach 7-10 listopada 2019 roku w murach Politechniki Poznańskiej, delegacja 4 osób z koła nr 24 przy ZSGE w Koninie wzięła udział w XXI Ogólnopolskich Dniach Młodego Elektryka. Pierwszy dzień ODME rozpoczął się od konferencji, której tematem brzmiał „Elektromobilność” i efektywne zarządzanie energią elektryczną – wyzwania dla młodych elektryków na nowe 100 lat”. Uroczystego otwarcia dokonali Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego XXI ODME Jakub Głuchowski, Prezes SEP dr inż. Piotr Szymczak oraz Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego XIII ODME w Zielonej Górze Bartosz Kubik. Wykład inauguracyjny na temat „Zarządzania energią w miastach Smart City” został zaprezentowany przez dra inż. Radosława Szczerbowskiego. W kolejnej części głos zabrał pan Bartosz Kubik, który poruszył temat „Stacje szybkiego ładowania autobusów elektrycznych jako podstawowe źródło zasilania autobusów elektrycznych w kontekście bezpieczeństwa funkcjonowania transportu publicznego – doświadczenia z wdrożeń w Europie”, dr inż. Jacek Nowicki zaprezentował ciekawe zagadnienia związane z „Elektromobilnością w lotnictwie”, mgr inż. Franciszek Sidorski wygłosił prelekcję „E-mobility in public transport” w języku angielskim, a mgr inż. Agata Orłowska, przybliżyła uczestnikom „Systemy wsparcia OZE w Polsce”. Oprócz prelekcji na głównej scenie zaprezentowali się przedstawiciele Partnerów Strategicznych: Finder Polska Sp. z o.o., Orw-Els Sp. z o.o., TheusLED Sp. z o.o. oraz Ekoenergetyka Polska Sp. z o.o. Część wykładowa zakończyła się debatą młodzieży z Prezesem SEP, podczas której rozmawiano o kierunkach rozwoju Stowarzyszenia Elektryków Polskich oraz planach działania na najbliższe lata. W ramach ODME zorganizowano również spotkania Centralnej Komisji Młodzieży i Studentów SEP oraz Studenckiej Rady Koordynacyjnej SEP. Podczas spotkań wybrany został nowy zarząd SRK SEP, w skład którego wchodzą: Julia Solecka – przewodnicząca, Jakub Głuchowski – wiceprzewodniczący oraz Przemysław Twardy – sekretarz. W międzyczasie delegacje poszczególnych oddziałów SEP brały udział w części teoretycznej Ligi Elektryków, w której uczestnicy mogli wykazać się wiedzą z szeroko rozumianej elektryki. Dla osób, które nie uczestniczyły w spotkaniu SRK SEP czekały tory na kręgielni w Hali Sportowej Politechniki Poznańskiej. Dzień zakończył się kolacją i integracją w Klubie u Bazyla, gdzie przygotowano dla uczestników szeroką listę utworów karaoke. Drugi dzień rozpoczął się od szkoleń technicznych przygotowanych przez organizatorów wydarzenia wraz z firmami partnerskimi. Na uczestników czekało do wyboru jedno z sześciu szkoleń. Ekoenergetyka zaprezentowała temat „Infrastruktura do ładowania autobusów elektrycznych – wdrażanie i dobre praktyki”. Przedstawiciel firmy opisał strukturę firmy, przekazał podstawowe informacje dotyczące sposobów ładowania autobusów komunikacji miejskiej jakie występują obecnie na rynku. Dodatkowo uczestnicy mogli zaznajomić się z przebiegiem inwestycji budowy stacji ładowania od A do Z. W czasie szkolenia przeprowadzonego przez firmę Finder Polska Sp. z o.o. na początek uczestnicy mieli możliwość zapoznania się z ogólnymi informacjami dotyczącymi firmy. Dowiedzieli się o początkach jej działalności, o oferowanych produktach oraz podejmowanych działaniach w celu ich doskonalenia. Tematem przewodnim spotkania była oferowana przez firmę automatyka budynkowa. Przedstawiciele pokazali swój autorski system automatyki budynkowej „YESLY” przynosząc ze sobą jej podstawowe urządzenia. Ponadto została przedstawiona rzeczywista instalacja w budynku pozwalająca na skuteczne wykorzystanie systemu.

Specjaliści z Enea Operator Sp. z o.o. podczas swoich warsztatów zagłębili uczestników w problematykę, z którą zmagają się na co dzień m. in. przyczyny uszkodzeń słupów, budowy stacji elektroenergetycznych, koncepcje zarzadzania jakością czy też zasady poprawnego prowadzenia tras kablowych. Wśród szkoleń pojawiły się również zagadnienia związane z ochroną przeciwporażeniową oraz związane z nią pomiary. Nieco szerzej opowiedział o nich Pan Eligiusz Skrzynecki z firmy Sonel S.A. W związku z obecnością kolegów z niemieckiego VDE szkolenie odbyło się w języku angielskim. Do analizy zagadnień uczestnicy mieli do dyspozycji miernik MPI-530. Nie zabrakło również technik oświetleniowych oraz odgromowych. Firmy TheusLED Sp. z o.o. oraz Orw-Els Sp. z o.o. przygotowały dla swoich gości wspaniałe warsztaty, gdzie mogli od środka zapoznać się z pracą projektanta rozwiązań oświetleniowych oraz odgromowych. Sama teoria nie byłaby tak atrakcyjna, gdyby nie produkty, które producenci zaprezentowali podczas szkolenia, aby jeszcze bardziej rozjaśnić wiedzę uczestników. W drugim dniu odbyła się kontynuacja zmagań Ligi Elektryków. Tym razem część sportowa, podczas której uczestnicy zmagali się z wymagającym torem przeszkód, w którym nie zabrakło elementów elektrycznych, m.in. rzut przedłużaczem czy odpowiednie uzbrojenie latarki, a także sportowa układanka. Na zakończenie dnia uczestnicy wzięli udział w kolacji i wspólnej integracji w klubie Prywatka.

W sobotę od rana na uczestników wydarzenia oczekiwała możliwość wzięcia udziału w jednej z czterech wycieczek. Osoby, które wybrały się do Elektrociepłowni Karolin należącej do Veolia Energia Polska S.A. miały możliwość zobaczenia od środka pracy w poszczególnych etapach głównego obiektu zaopatrującego miasto Poznań w ciepło. Sporo atrakcji przygotowało dla grupy uczestników MPK Poznań Sp. z o.o., które zorganizowało wycieczkę do Zajezdni Franowo. Na miejscu była możliwość zwiedzenia hal: postojowej oraz serwisowej. W pierwszej z nich garażowane są pojazdy, które są w każdej chwili gotowe do wyjazdu z zajezdni. Natomiast w drugiej uczestnicy zostali zapoznani z wszystkimi stanowiskami związanymi z utrzymaniem sprawności technicznej tramwaju. Ponadto każdy mógł poczuć się jak motorniczy i zrobić sobie pamiątkowe zdjęcie siedząc za sterami pojazdu. MPK Poznań pokazało także dyspozytornię – miejsce, które dba o płynny i bezkolizyjny ruch tramwajowy na terenie całej zajezdni. Na koniec uczestnicy wzięli udział w krótkiej przejażdżce, podczas której zaprezentowana była procedura hamowania awaryjnego oraz rozpędzenia do prędkości maksymalnej osiąganej przez tramwaj.

Dla osób, które postanowiły postawić na kulturę była możliwość zwiedzenia Muzeum Rogalowego lub Bramy Poznania. W pierwszym młodzi elektrycy mogli posłuchać i zobaczyć historie związane z rogalem świętomarcińskim – jednym z symboli miasta Poznania. Data wizyty miała miejsce 2 dni przed samymi obchodami regionalnymi. Mimo, że większość z uczestników posiada uprawnienia elektryczne, to każdy zakasał rękawy, aby spróbować swoich sił w produkcji naszego regionalnego produktu. Muzeum Brama Poznania zaoferowało uczestnikom zwiedzanie czterech sal z audioguidem, w których przedstawiono historię od średniowiecznej Polski po wydarzenia z lat 90 XX wieku.

Pod wieczór została zorganizowana gala podsumowująca XXI Ogólnopolskie Dni Młodego Elektryka. Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego XXI ODME Jakub Głuchowski wraz z kol. Karoliną Świt podziękowali wszystkim za przybycie. Każdy z oddziałów otrzymał pamiątkowy dyplom uczestnictwa w XXI ODME. Podczas gali zostały również ogłoszone wyniki Ligi Elektryka, w której to zwyciężył Oddział Gdańsk, drugie miejsce zajął Oddział Łódzki, a ostatnie miejsce na podium zajęli przedstawiciele Oddziału Gliwickiego. Ostatnim akcentem XXI Ogólnopolskich Dni Młodego Elektryka 2019 było pamiątkowe zdjęcie oraz wspaniały bal do białego rana.

W dniu 4 listopada 2019 koło Nr 24 zorganizowało szkolenie w sali 104A prowadzone przez przedstawiciela firmy SONEL pana Eligiusza Skrzyneckiego dla członków naszego koła (udział wzięli Mariusz Ciesielczyk, Sławomir Szymczak, Andrzej Nierychły), członków zarządu Oddziału Konińskiego SEP oraz dla członków Komisji Kwalifikacyjnej Oddziału Konińskiego SEP.

Stypendia 2019

ODME Szczecin 2018

Dni Techniki 2018

Dni Techniki 2017

Centrum Nauki Kopernik