Nr 26 – ZSZ

Krystian Derengowski
506 606 694
derengowski@interia.pl

O Kole

W dniu 16.09.2016 r. w Zespole Szkół Zawodowych im. gen Wł. Sikorskiego powstało Szkolne Koło nr 26 Stowarzyszenia Elektryków Polskich Oddział Konin.

Koło nr 26 SEP Oddział Konin liczy 31 członków a skład zarządu to:
Krystian Derengowski – prezes koła,
Marcin Nowiński – sekretarz koła,
Tymoteusz Barbuzińki– skarbnik koła,

Działalność Szkolnego Koła nr 26 to:

  1. Udział w szkoleniach.
  2. Organizacja wycieczek tematycznych.
  3. Udział w konferencjach tematycznych.
  4. Udział w imprezach, szkoleniach itp. organizowanych przez SEP .
  5. Prowadzenie zajęć dodatkowych dla członków Szkolnego Koła nr 26 SEP.

Działalność Szkolnego Koła nr 26 to współpraca z uczniami Zespołu Szkół Zawodowych im. gen. Wł. Sikorskiego w Słupcy kształcących się w zawodach : technik elektryk, technik mechatronik czy elektromechanik pojazdów samochodowych.

Jednym z głównych kierunków działalności koła jest pomoc uczniom chcącym rozwijać swoje umiejętności zawodowe teoretyczne jak i praktyczne. Dlatego w ramach działalności są prowadzone zajęcia dodatkowe rozwijąco – wyrównawcze z szeroko rozumianej energetyki. Członkowie Koła nr 26 podczas tych zajęciach rozwiązują zadania problemowe metodą projektu jak również budują układy zasilania i sterowania maszyn, urządzeń elektrycznych. Jednym z efektów tych zajęć było zbudowanie dwóch modeli elektrowni wodnych i wzięcie udziału w Ogólnopolskim Turniej Maszyn Wodnych organizowanym przez Piaseczyńską Fundacje Ekologiczną w kategorii moc i wydajność. Na tych zajęciach uczniowie również przygotowują się do innych konkursów takich jak:

Olimpiada Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej EUROELEKTRA

Olimpiady Wiedzy Technicznej

„Energia Dla Młodych. E-mobilność w mojej gminie”. Wizja 2030 roku.

Ogólnopolskim Turniej Turbin Wiatrowych

Zorganizowane zastały również liczne wycieczki dla członków Szkolnego Koła nr 26:

Coroczna wycieczka do ZEPAK Elektrownia Pątnów i Elektrownia Konin

Międzynarodowe Targi Poznańskie – wystawa GREEN POWER

Solaris BUS & Coach S.A w Bolechowie

Bydgoska Fabryka Kabli „Telefonika”

Dodatkowo, aby ułatwić przyszłym technikom znalezienie pracy w branży elektrycznej Szkolne Koło nr 26 organizuje dla uczniów klas czwartych szkolenie przygotowawcze do uzyskania uprawnień energetycznych. Szkolenie przygotowuje do uzyskania uprawnień energetycznych eksploatacji (E) 1 grupy urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych. Dotychczas po przeprowadzonych szkoleniach uprawnienia uzyskało 19 uczniów naszej szkoły.

Członkowie Szklonego koła nr 26 biorą również czynny udział w przygotowaniu Dni Otwartych Zespołu Szkół Zawodowych im. gen. Wł. Sikorskiego w Słupcy.

Dzięki funkcjonowaniu Szkolnego Koła nr 26 w naszej szkole najlepsi uczniowie zostają nagrodzeni stypendium z Funduszu Stypendialnego im. Jerzego Danielaka przy Oddziale Konińskim SEP. W roku szkolnym 2018/2019 jak i 2019/2020 to stypendium otrzymuje członek naszego koła Damian Nowicki.