Świadectwo kwalifikacyjne – czym jest?

21 marca 2022
Świadectwo kwalifikacyjne – czym jest?

Kwalifikacyjne kursy zawodowe to bezpłatne kursy z pozaszkolną formą kształcenia. Są adresowane do osób dorosłych, które chcą pozyskać dodatkową wiedzę i umiejętności w wybranych przez siebie zawodach. To świetny sposób, by przygotować się do nowej pracy i rozwinąć swoją karierę.

Gdzie można odbyć kwalifikacyjne kursy zawodowe i kto może się zapisać?

Świadectwo kwalifikacyjne można uzyskać w placówkach prowadzonych przez centra kształcenia zawodowego, a także szkoły prowadzące kształcenie w tym zakresie, takie jak technika, szkoły zawodowe czy szkoły branżowe. Kwalifikacyjny kurs zawodowy jest prowadzony na podstawie programu nauczania określanego z osobna dla każdego zawodu.

Kurs mogą podjąć wszystkie osoby po ukończeniu 18. roku życia, bez względu na to, jaki etap edukacji ukończyły. Tego typu propozycje są dostępne zarówno dla osób z wykształceniem podstawowym, jak i wyższym – jak również wszystkich stopni pomiędzy. To możliwość skierowana między innymi dla absolwentów studiów, którzy nie są w stanie znaleźć zatrudnienia w swoim zawodzie, jak również dla każdego, kto chce po prostu nabyć nową wiedzę lub zaktualizować swoje umiejętności. Warto przy tym podkreślić, że wymagane jest zaświadczenie lekarskie potwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania danego zawodu.

Ile trwa kwalifikacyjny kurs zawodowy?

Długość kursu różni się w zależności od klasyfikacji, jednak najczęściej trwa 2–4 semestry. Nauka w standardowym trybie dziennym odbywa się 5 lub 6 dni w tygodniu. Kursy wieczorowe to przeważnie 3–4 dni tygodniowo, z kolei zajęcia zaoczne są prowadzone przez 2 dni co dwa tygodnie (w niektórych przypadkach także co tydzień). Łączna liczba godzin lekcyjnych w ramach kursu może sięgać nawet ok. tysiąca godzin, jednak w niektórych branżach dostępne są szkolenia skrócone. Część zawodów wymaga ponadto dodatkowego przygotowania praktycznego – dotyczy to między innymi kierowców. Zajęcia mogą odbywać się zdalnie (z wyjątkiem szkoleń praktycznych).

Świadectwo kwalifikacyjne – potwierdzenie zdobytej kwalifikacji

Co istotne, samo ukończenie kursu nie pełni jeszcze funkcji potwierdzenia kwalifikacji zawodowych. Niezbędne będzie także przejście egzaminu państwowego, po którym otrzymuje się świadectwo kwalifikacyjne, czyli certyfikat kwalifikacji zawodowej. Za jego wystawienie odpowiadają okręgowe komisje egzaminacyjne. Dodatkowe informacje na temat kursów tego typu można uzyskać w wydziałach oświaty gminy lub powiatu, jak również w wojewódzkim kuratorium oświaty.

Przebieg rekrutacji na kurs kwalifikacyjny

Proces zaczyna się od wypełnienia podania o przyjęcie na kurs kwalifikacyjny, które musi być złożone w wyznaczonym wcześniej terminie w sekretariacie szkolnym. Następnie dyrektor placówki, w uzgodnieniu z organem prowadzącym kurs, informuje przyszłych kandydatów o rozpoczęciu procesu rekrutacyjnego. W tym terminie podaje również osoby, które mogą wziąć udział w kursie – o przyjęciu decyduje kompletność złożonych wcześniej dokumentów oraz kolejność zgłoszeń. Pozostałe dokumenty, takie jak świadectwa szkolne, zaświadczenia lekarskie czy informacje o ubezpieczeniu, mogą zostać złożone w późniejszym terminie.