Nr 27 – MZGOK

Jarosław Młynarycz
606 713 309
j.mlynarycz@mzgok.konin.pl

O Kole

Zakładowe Koło nr 27 przy MZGOK Sp. z o.o. w Koninie został utworzone 30.11.2016 roku. Pierwszym Prezesem koła został Krzysztof Maślanka, Sekretarzem Paulina Rachuba-Lutecka, Skarbnikiem Piotr Nienartowicz, Członkiem Zarządu Ireneusz Jeńć. Podczas spotkania założycielskiego obecnych było 16 pracowników-członków Koła. Obecnie Prezesem Koła jest wybrany 5.02.2018 roku Jarosław Młynarycz.

Obecny skład Zarządu Koła nr 27 :

  • Jarosław Młynarycz – Prezes Koła
  • Piotr Nienartowicz – Skarbnik
  • Paulina Rachuba-Lutecka – Sekretarz
  • Ireneusz Jeńć – Członek Zarządu

Koło organizuje i uczestniczy w wielu konferencjach tematycznych oraz wyjazdach technicznych do zakładów przemysłowych w rejonie Konina oraz w całej Polsce.

W 2019 roku to Koło Zakładowe nr 27 było organizatorem Pikniku rodzinnego dla rodzin członków stowarzyszenia, była to świetna okazja do integracji środowiska elektryków z wielu zakładów oraz ich rodzin.
Na dzień 01.12.2019r. Koło zakładowe nr 27 przy MZGOK Sp. z o.o. w Koninie liczy 27 członków