Nr 3 – El. Pątnów

Marcin Jankowski
502 584 595
jankowski.marcin@zepak.com.pl

O Kole

Historia Koła Stowarzyszenia Elektryków Polskich przy Elektrowni Pątnów

Koło SEP przy Elektrowni Pątnów powstało w czasie budowy elektrowni – dwa lata przed uruchomieniem pierwszego bloku.

Dnia 19.05 1965 roku zebrali się w Klubie Technika SEP w Koninie przy ul. Dworcowej 4 członkowie koła SEP przy elektrowniach Konin – Pątnów i podjęli decyzję o podziale Koła – powstało nowe koło nr 45 przy Elektrowni Pątnów, w ramach Oddziału Poznańskiego SEP.

Koło od samego początku wykazywało się bardzo aktywną działalnością, przede wszystkim za sprawą aktywnych członków koła. Koło już 30.06.1965 roku było współorganizatorem I Międzyzakładowej Konferencji Techników Rejony Konin – Turek przed V Kongresem Techników Polskich (KTP). Jako pierwsza w kraju konferencja przed V KTP miała prawo zgłosić opracowane wnioski do Komisji Głównej Kongresu. Jednym z takich wniosków było powołanie komisji koordynacyjnej kół stowarzyszeń naukowo-technicznych NOT powiatów Konin – Koło – Turek, która powstała 23.09.1966 roku.

Mimo dużego zaangażowania w pracę zawodową, związanego z budową Elektrowni Pątnów, koledzy z koła SEP prowadzili aktywną działalność upowszechniania techniki na terenie zakładu oraz w środowiskowym Klubie Technika SEP w Koninie. Członkowie koła SEP przy Elektrowni Pątnów byli inicjatorami powstania Informacji Naukowo- Technicznej w elektrowni i Klubie Technika i Racjonalizacji, prowadzono czytelnię prasy technicznej, wyświetlano filmy, nie tylko techniczne.

Pierwszym przewodniczącym koła został kol. Tadeusz Kołcz.

Kolejnymi przewodniczącymi i prezesami Koła przy Elektrowni Pątnów byli:

 • Kolega Piotr Kobiak w latach 1966-1970,
 • Kolega Piotr Łobacz w latach 1970-1974,
 • Kolega Bolesław Kotowski latach 1974-1975,
 • Kolega Jan Zboralski w latach 1975-1977,
 • Kolega Tadeusz Siwek w latach 1978-1980,
 • Kolega Władysław Semla w latach 1981-1983,
 • Kolega Bolesław Piasecki w latach 1984-1986,
 • Kolega Tadeusz Zawadzki w latach 1987-1989,
 • Kolega Lech Raczkowski w latach 1990-2001,
 • Kolega Jacek Hałasiński w latach 2002-2009
 • Kolega Waldemar Borkiewicz w latach 2010-2013,
 • Kolega Jacek Hałasiński w latach 2014-

Wielu naszych członków za działalność na rzecz Stowarzyszenia Elektryków Polskich zostało uhonorowanych Srebrnymi i Złotymi Honorowymi Odznakami SEP oraz innym odznaczeniami stowarzyszeniowymi a dwaj koledzy za działalność na rzecz SEP zostali odznaczeni: Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski – kol. Piotr Kobiak , Złotym Krzyżem Zasługi – kol. Jan Zboralski.

W naszym kole są dwie osoby, które od 50-ciu lat należą do koła SEP przy Elektrowni Pątnów i biorą czynny udział w pracach koła, są to koledzy: Jan Zboralski oraz Włodzimierz Schlender, którym dziękujemy i gratulujemy wytrwałości członkostwa w kole.

Liczne grono członków naszego koła czynnie uczestniczyło i uczestniczy w działalności Oddziału Konińskiego SEP, który powstał 01.01.1977 roku, ich przykładem niech będą Prezesi Oddziału Konińskiego SEP, koledzy:

 • Zdzisław Pawłowski
 • Stanisław Klapsa
 • Tadeusz Zawacki
 • Marek Tymoszyk

Obecnie nasze koło nr 17 SEP przy Elektrowni Pątnów liczy 91 członków.

Dziękuję wszystkim Członkom naszego koła za przynależność i działalność na rzecz Stowarzyszenia Elektryków Polskich i życzę kolejnych pięćdziesięciu lat działalności koła dla dobra polskiej techniki.

Jacek Hałasiński