Czym jest SEP i uprawnienia sepowskie?

10 marca 2023
Czym jest SEP i uprawnienia sepowskie?

Zarówno skrót SEP, jak i pojęcie uprawnień sepowskich to terminy, które doskonale znane są osobom z szeroko pojętej branży elektrycznej, jak również zainteresowanych tą tematyką. SEP stanowi bowiem podstawę w powyższej branży, dającą możliwość wyróżnienia się na tle konkurencji. Czym dokładnie są uprawnienia sepowskie, znane także pod nazwą uprawnienia energetyczne i dlaczego warto je zdobyć? Odpowiedź znajdziecie poniżej – zapraszamy do lektury!

SEP to skrót od pełnej nazwy Stowarzyszenia Elektryków Polskich. Stowarzyszenie to zrzesza inżynierów i techników z branży, jak również osoby, które dopiero kształcą się w celu uzyskania umiejętności niezbędnych do objęcia danego stanowiska. SEP zajmuje się między innymi bieżącym wsparciem elektryków oraz monitorowaniem ich pozycji na polskim rynku.

Uprawnienia wydawane przez Stowarzyszenie Elektryków Polskich stanowią jedne z najważniejszych zarówno dla początkującego, jak i doświadczonego elektryka. Potwierdzają one kompetencje niezbędne do pracy przy prądzie o wskazanym natężeniu. Specjaliści posiadający odpowiednie uprawnienia SEP znacznie zwiększają swoje szanse na zatrudnienie w firmach zrzeszających specjalistów elektryków, jak również firmach zajmujących się produkcją różnego rodzaju urządzeń czy podzespołów elektronicznych.

Wiele firm poszukujących pracowników na stanowisko związane z elektryką, oczekuje właśnie takich udokumentowanych umiejętności z zakresu SEP. Uprawnienia te są potrzebne zarówno do podjęcia zatrudnienia, jak i przydają się w codziennym życiu. Warto bowiem wiedzieć, w jaki sposób radzić sobie z drobnymi usterkami elektrycznymi w domu. Rynek pracy dla elektryków jest ogromny, a osoby z uprawnieniami SEP mogą znaleźć pracę na przykład w firmach zajmujących się produkcją podzespołów elektronicznych czy w firmach motoryzacyjnych

Uprawnienia sepowskie – rodzaje

Wśród uprawnień sepowskich wyróżnia się trzy ich podstawowe rodzaje. Do pierwszej kategorii uprawnień G1 należą uprawnienia dla osób, które pracują przy instalacjach oraz sieciach elektroenergetycznych wytwarzających i zużywających prąd. Zalicza się do nich między innymi:

–       urządzenia prądotwórcze przyłączone do krajowej sieci elektroenergetycznej bez względu na wysokość napięcia znamionowego,

–       zespoły prądotwórcze o mocy wyższej niż 50kW,

–       elektryczne sieci trakcyjne,

–       urządzenia do elektrolizy,

–       sieci elektryczne oświetlenia ulicznego,

–       urządzenia elektrotermiczne.

Druga kategoria uprawnień to uprawnienia SEP G2, nazywane także kursami cieplnymi. Są to uprawnienia przyznawane osobom zajmującym się użytkowaniem bądź monitorowaniem instalacji, urządzeń oraz sieci cieplnych. Są to między innymi:

–       kotły parowe i wodne o mocy większej niż 50kW,

–       sieci i instalacje cieplne wraz z ich urządzeniami pomocniczymi o mocy przesyłu ciepła powyżej 50kW,

–       pompy cieplne,

–       ssawki, wentylatory i dmuchawy o mocy ponad 50kW,

–       piece przemysłowe o mocy wyższej niż 50kW.

Ostatni, trzeci rodzaj uprawnień SEP to uprawnienia G3. Przyznawane są one specjalistom pracującym przy eksploatacji, jak również monitorowaniu sieci i instalacji gazowych, takich jak:

–       sieci gazowe przesyłowe – stacje gazowe, gazociągi i punkty redukcyjne,

–       turbiny gazowe,

–       urządzenia do magazynowania paliw gazowych,

–       instalacje gazowe o ciśnieniu poniżej 5 kPa,

–       urządzenia do przeróbki i oczyszczalnia gazu.

Dodatkowo w każdej z kategorii możemy wyróżnić dwa rodzaje uprawnień, potwierdzających kwalifikacje niezbędne do wykonywania danych prac. Są to uprawnienia oznaczone literą E – oznaczające prace przy eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci elektrycznych oraz gazowych – a także uprawnienia D, które oznaczają prace przy dozorze tychże.

Uprawnienia SEP to możliwość profesjonalnego rozwoju w zawodzie. Dzięki nim możliwe jest zwiększenie zakresu swoich prac, a co za tym idzie także poszerzenie umiejętności i doświadczenia.

Uprawnienia SEP – co jeszcze warto wiedzieć?

Uprawnienia SEP z każdej z trzech kategorii przyznawane są po odbyciu specjalistycznego kursu przygotowawczego oraz zdaniu egzaminu. Do egzaminów dających możliwość zdobycia uprawnień mogą przystąpić osoby powyżej 18. roku życia, posiadające wykształcenie co najmniej podstawowe. Egzamin ten jest egzaminem państwowym, w związku z czym każda osoba z pozytywnym wynikiem otrzymuje Państwowe Świadectwo Kwalifikacyjne.

Warto także pamiętać, że uprawnienia energetyczne nie są wydawane dożywotnio. Każda osoba pozostająca aktywna zawodowo, zajmująca się pracą przy eksploatacji czy monitorowaniu urządzeń elektrycznych zobowiązana jest do regularnego odświeżania uprawnień co 5 lat. Za ponowne przystąpienie do kursu dającego odpowiednie uprawnienia energetyczne odpowiada sam specjalista lub jego pracodawca. W przypadku dużych zakładów pracy pracodawca może jednocześnie zapisać na kurs wszystkich swoich pracowników lub zorganizować wewnętrzne szkolenie sepowskie zakończone egzaminem.

Świadectwo poświadczające odbycie kursu i zdanie egzaminu państwowego wydawane jest do 14 dni po jego odbyciu.

Sprawdź najnowsze terminy na szkolenia i egzaminy