Wymagania dotyczące zasilania gazem płynnym

02 lutego 2023
Wymagania dotyczące zasilania gazem płynnym

Instalacja gazowa zasilana gazem płynnym to nie tylko wygodne i funkcjonalne, ale nierzadko również jedyne możliwe rozwiązanie. Dzieje się tak przede wszystkim w przypadku gruntów, które nie posiadają dostępu do gazu ziemnego lub terenów niespełniających odpowiednich wymogów technologicznych. W przypadku takich gruntów gaz płynny stanowi rozwiązanie ekologiczne i ekonomiczne, co więcej bezobsługowe. Przed podjęciem decyzji, jak i samym „zasileniem” swojego terenu gazem płynnym, warto zapoznać się dokładnie z obowiązującymi wymaganiami dotyczącymi tegoż rozwiązania.

Instalacja zasilana gazem płynnym – najważniejsze zalety

Zasilanie gazem płynnym to rozwiązanie stosunkowo popularne i chętnie wybierane. Stoi za tym szereg istotnych korzyści, wynikających z korzystania z gazu płynnego. Przede wszystkim jest to wysoki poziom bezpieczeństwa. Podczas spalania gazu płynnego nie powstają bowiem żadne szkodliwe substancje, które następnie tworzyłyby niepożądany dla ludzi i środowiska smog. W przypadku gazu płynnego nie występuje także tak zwany efekt zadymienia, będący prawdziwym utrapieniem w sezonie grzewczym. Oczywiście na tym nie kończy się lista walorów, jakimi cechuje się rozwiązanie w postaci korzystania z gazu płynnego. Jego zastosowanie wiąże się również z korzyściami finansowymi, przede wszystkim dlatego, że otwiera przed nami możliwości zakupu tańszych gruntów. Ponadto warto także pamiętać, że gaz płynny jest po prostu tańszy od energii elektrycznej oraz konkurencyjny dla innych rozwiązań opałowych, jak gaz ziemny czy ekogroszek.

Zasilanie gazem płynnym – najważniejsze wymagania

Gaz płynny dostarczany i magazynowany w zbiornikach to rozwiązanie korzystne, bezpieczne i ekonomiczne. Jego instalacja wymaga jednak spełnienia szeregu istotnych wymagań i formalności, o których musimy pamiętać. Wykonanie takiej instalacji musi odbywać się na podstawie odpowiedniej umowy, która regulować będzie główne zasady inwestycji. Jedną z istotnych kwestii, ustalanych już na samym początku, jest określenie zapotrzebowania na gaz płynny, a także dokładne zaplanowanie rozmieszczenia sieci. Na podstawie tych wyliczeń i planów możliwe jest dostosowanie instalacji do potrzeb inwestora lub użytkowników gruntu, jak również zestawienie kosztów użytkowania instalacji.

Wykonywanie instalacji dzielone jest na kilka poszczególnych etapów, a każdy z nich wymaga dopełnienia konkretnych formalności. Pierwszym z nich jest projekt instalacji oraz zaplanowanie sieci gazowej wraz z przyłączami, a także uzyskanie prawomocnej decyzji administracyjnej, zezwalającej na jej budowę. Kolejny etap to wykonanie zewnętrznej instalacji gazowej, a następnie prac ziemnych liniowych oraz kubaturowych. Następnie wykonywana jest instalacja wewnątrz budynku lub budynków. Teraz można już dostarczyć i odpowiednio zainstalować zbiorniki na gaz, a następnie wykonać instalacje odprowadzania spalin, a także instalację ogrzewania i ciepłej wody. Po wykonaniu wszystkich prac niezbędne jest przeprowadzenie odbiorów końcowych, które powinny zakończyć się uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie sieci gazowej.

Bardzo ważne jest także odpowiednie zamontowanie i umiejscowienie butli i zbiorników gazu płynnego. Regulacje prawne określają w tym wypadku najważniejsze kwestie, między innymi:

  • urządzenia gazowe instalowane w budynku mogą być zasilane gazem płynnym z indywidualnych butli o nominalnej zawartości gazu do 11 kg,
  • w jednym mieszkaniu lub lokalu nie należy instalować więcej niż dwóch butli,
  • w pomieszczeniu, gdzie znajduje się butla, temperatura nie może być wyższa niż 35°C,
  • butlę należy instalować w pozycji pionowej i odpowiednio zabezpieczyć ją przed uszkodzeniem,
  • między butlą a urządzeniem promieniującym ciepło, z wyłączeniem zestawów urządzeń gazowych z butlami, należy zachować odległość co najmniej 1,5 m.