Eksploatacja urządzeń energetycznych

02 czerwca 2022
Eksploatacja urządzeń energetycznych

Praca z urządzeniami energetycznymi może być niebezpieczna. Dlatego też wymaga posiadania odpowiedniej wiedzy z zakresu bezpieczeństwa. Uprawnienia takie daje świadectwo kwalifikacyjne wydawane przez SEP (Stowarzyszenie Elektryków Polskich). Sprawdź, jakie świadectwa mogą być wydane i do czego są one potrzebne.

Podział świadectw kwalifikacyjnych

SEP może wydawać uprawnienia w trzech grupach:

Łatwo pomylić dwie pierwsze grupy, jednak dotyczą one zupełnie innych umiejętności i kursów. Osoby z uprawnieniami G1 mogą zajmować się urządzeniami, instalacjami oraz sieciami elektroenergetycznymi, natomiast w przypadku G2 będą to urządzenia, sieci oraz instalacje cieplne.

W ramach każdej grupy uprawnienia mogą być wydane w zakresie eksploatacji (wykonywanie i naprawy) oraz dozoru (sprawdzanie i zatwierdzanie zgodności z dokumentacją).

Czego dotyczą kursy na uprawnienia energetyczne?

Uprawnienia dotyczą konkretnego zakresu zajęć, jakimi może się zajmować osoba posiadająca dane świadectwo kwalifikacyjne SEP. W przypadku grupy G2 będą to między innymi:

  • turbiny parowe i wodne o mocy większej niż 50 kW,
  • sieci oraz instalacje cieplne o przesyle ciepła większej niż 50 kW,
  • sprężarki o mocy większej niż 20 kW,
  • urządzenia techniki wojskowej oraz uzbrojenia,
  • piece przemysłowe o mocy ponad 50 kW.

Istnieje łącznie dwanaście zakresów, w jakich można uzyskać uprawnienia. Wszystkie dostępne są na stronie SEP.

W jaki sposób można zdobyć świadectwo kwalifikacyjne?

Osoba, która chce pierwszy raz zdobyć świadectwo kwalifikacyjne, musi zdobyć odpowiednią wiedzę. Istnieje wiele kursów, które pozwalają na przerobienie materiału w ciągu kilku dni lub tygodni. Jednak istnieje możliwość także samodzielnej nauki.

Aby zdobyć odpowiednie świadectwo, należy wykupić egzamin organizowany przez SEP. Następnie stawić się w wyznaczonym miejscu i, najczęściej w formie ustnej, wykazać się posiadaną wiedzą. To na tej podstawie przyznawane są odpowiednie uprawnienia (nie zawsze będą to wszystkie zakresy, jakie zostały wskazane we wniosku).

Uprawnienia są ważne tylko przez 5 lat. Po upływie tego czasu należy ponownie stawić się egzaminie w celu ich odnowienia.