Szkolenia

Nadchodzące wydarzenia:

Wydarzenie Data Godzina Miejsce
Egzamin 27/09/2023 14:00 - 16:00 ul. Przemysłowa 3D, pok. 210
Szkolenie przygotowawcze do uzyskania uprawnień energetycznych 03/10/2023 16:00 - 20:00 ul. Przemysłowa 3D, pok. 210
Szkolenie przygotowawcze do uzyskania uprawnień energetycznych 17/10/2023 16:00 - 20:00 ul. Przemysłowa 3D, pok. 210
Egzamin 18/10/2023 14:00 - 16:00 ul. Przemysłowa 3D, pok. 210
Egzamin 25/10/2023 14:00 - 16:00 ul. Przemysłowa 3D, pok. 210

Szkolenie przygotowawcze do uzyskania uprawnień

Szkolenie przygotowuje do uzyskania uprawnień energetycznych dozoru (D) i eksploatacji (E) 1 grupy urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych oraz 2 grupy urządzeń, instalacji i sieci cieplnych.

Szkolenie aktualizuje wiedzę wymaganą na egzaminie kwalifikacyjnym, m.in. związaną z obowiązującymi przepisami i normami.

Miejsce szkolenia:

siedziba Oddziału Konińskiego SEP
MDK ul. Przemysłowa 3d
I piętro pokój 210

Każde szkolenie rozpoczyna się o godz. 16:00 i kończy o godz. 20:00.

Szczegółowe informacje można uzyskać bezpośrednio w biurze oddziału lub telefonicznie pod nr:
605 214 488, 607 808 048 lub 603 846 279

Termin szkolenia do uzgodnienia.

Koszt szkolenia wynosi 150,00 zł/osobę

Dla osób prywatnych i prowadzących działalność gospodarczą wpłaty można dokonać na konto:

PKO BP o/Konin 31 1020 2746 0000 3902 0067 1222

Terminy szkoleń w 2023 r.

MiesiącSzkolenie
godz. 16:00-20:00
Styczeń3.01.2023
17.01.2023
Luty7.02.2023
14.02.2023
Marzec7.03.2023
21.03.2023
Kwiecień4.04.2023
18.04.2023
Maj9.05.2023
23.05.2023
Czerwiec6.06.2023
20.06.2023
Lipiec4.07.2023
18.07.2023
Sierpień8.08.2023
22.08.2023
Wrzesień5.09.2023
19.09.2023
Październik3.10.2023
17.10.2023
Listopad7.11.2023
21.11.2023
Grudzień5.12.2023
19.12.2023

Karta zgłoszeniowa na szkolenia .docx

Karta zgłoszeniowa na szkolenia .pdf

Pracujesz przy eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych, cieplnych lub gazowych? Twoje kwalifikacje do wykonywania prac na stanowisku dozoru lub eksploatacji urządzeń, instalacji lub sieci muszą być sprawdzone podczas egzaminu.
Potwierdzeniem posiadanych uprawnień jest świadectwo kwalifikacyjne.

Eksploatacja jakich urządzeń, instalacji i sieci wymaga sprawdzenia kwalifikacji?
Rodzaje urządzeń, instalacji i sieci, wymagające posiadania uprawnień podzielone są na trzy grupy:

  • Grupa 1: Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające energię elektryczną;
  • Grupa 2: Urządzenia wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające ciepło oraz inne urządzenia energetyczne;
  • Grupa 3: Urządzenia, instalacje i sieci gazowe wytwarzające, przetwarzające, przesyłające, magazynujące i zużywające paliwa gazowe.

Jakie osoby podlegają sprawdzeniu uprawnień sepowskich?
Sprawdzenie kwalifikacji związanych z eksploatacją urządzeń oraz sieci weryfikowane jest dla osób na stanowiskach:

  • Eksploatacji – w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu oraz kontrolno-pomiarowym
  • Dozoru – gdy kierują czynnościami osób wykonujących prace eksploatacyjne lub sprawują nadzór nad eksploatacją urządzeń, instalacji oraz sieci.

Decydując się na szkolenie w SEP Konin masz pewność, że uzyskasz niezbędną wiedzę do tego, by zdać końcowy egzamin sepowski. Warto zaznaczyć, że egzamin jest dostosowany do obecnych wymagań i zmian, jakie zaszły w dziedzinie elektryki. Zdając egzamin otrzymasz świadectwo kwalifikacji, które będzie potwierdzeniem Twoich uprawnień.