Szkolenia

Nadchodzące wydarzenia:

Wydarzenie Data Godzina Miejsce
Szkolenie przygotowawcze do uzyskania uprawnień energetycznych 23/07/2024 16:00 - 20:00 ul. Przemysłowa 3D, pok. 210
Egzamin 31/07/2024 14:00 - 16:00 ul. Przemysłowa 3D, pok. 210
Szkolenie przygotowawcze do uzyskania uprawnień energetycznych 06/08/2024 16:00 - 20:00 ul. Przemysłowa 3D, pok. 210
Egzamin 14/08/2024 14:00 - 16:00 ul. Przemysłowa 3D, pok. 210
Szkolenie przygotowawcze do uzyskania uprawnień energetycznych 20/08/2024 16:00 - 20:00 ul. Przemysłowa 3D, pok. 210

Szkolenie przygotowawcze do uzyskania uprawnień

Szkolenie przygotowuje do uzyskania uprawnień energetycznych dozoru (D) i eksploatacji (E) 1 grupy urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych oraz 2 grupy urządzeń, instalacji i sieci cieplnych.

Szkolenie aktualizuje wiedzę wymaganą na egzaminie kwalifikacyjnym, m.in. związaną z obowiązującymi przepisami i normami.

Miejsce szkolenia:

siedziba Oddziału Konińskiego SEP
MDK ul. Przemysłowa 3d
I piętro pokój 210

Każde szkolenie rozpoczyna się o godz. 16:00 i kończy o godz. 20:00.

Szczegółowe informacje można uzyskać bezpośrednio w biurze oddziału lub telefonicznie pod nr:
605 214 488, 607 808 048 lub 603 846 279

Termin szkolenia do uzgodnienia.

Koszt szkolenia wynosi 150,00 zł/osobę

Dla osób prywatnych i prowadzących działalność gospodarczą wpłaty można dokonać na konto:

PKO BP o/Konin 31 1020 2746 0000 3902 0067 1222

Terminy szkoleń w 2023 r.

MiesiącSzkolenie
godz. 16:00-20:00
Styczeń9.01.2024
23.01.2024
Luty6.02.2024
20.02.2024
Marzec5.03.2024
19.03.2024
Kwiecień2.04.2024
16.04.2024
Maj7.05.2024
21.05.2024
Czerwiec4.06.2024
18.06.2024
Lipiec9.07.2024
23.07.2024
Sierpień6.08.2024
20.08.2024
Wrzesień3.09.2024
17.09.2024
Październik8.10.2024
22.10.2024
Listopad5.11.2024
19.11.2024
Grudzień10.12.2024
19.12.2024

Karta zgłoszeniowa na szkolenia .docx

Karta zgłoszeniowa na szkolenia .pdf

Pracujesz przy eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych, cieplnych lub gazowych? Twoje kwalifikacje do wykonywania prac na stanowisku dozoru lub eksploatacji urządzeń, instalacji lub sieci muszą być sprawdzone podczas egzaminu.
Potwierdzeniem posiadanych uprawnień jest świadectwo kwalifikacyjne.

Eksploatacja jakich urządzeń, instalacji i sieci wymaga sprawdzenia kwalifikacji?
Rodzaje urządzeń, instalacji i sieci, wymagające posiadania uprawnień podzielone są na trzy grupy:

  • Grupa 1: Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające energię elektryczną;
  • Grupa 2: Urządzenia wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające ciepło oraz inne urządzenia energetyczne;
  • Grupa 3: Urządzenia, instalacje i sieci gazowe wytwarzające, przetwarzające, przesyłające, magazynujące i zużywające paliwa gazowe.

Jakie osoby podlegają sprawdzeniu uprawnień sepowskich?
Sprawdzenie kwalifikacji związanych z eksploatacją urządzeń oraz sieci weryfikowane jest dla osób na stanowiskach:

  • Eksploatacji – w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu oraz kontrolno-pomiarowym
  • Dozoru – gdy kierują czynnościami osób wykonujących prace eksploatacyjne lub sprawują nadzór nad eksploatacją urządzeń, instalacji oraz sieci.

Decydując się na szkolenie w SEP Konin masz pewność, że uzyskasz niezbędną wiedzę do tego, by zdać końcowy egzamin sepowski. Warto zaznaczyć, że egzamin jest dostosowany do obecnych wymagań i zmian, jakie zaszły w dziedzinie elektryki. Zdając egzamin otrzymasz świadectwo kwalifikacji, które będzie potwierdzeniem Twoich uprawnień.