Piknik rodzinny dla członków stowarzyszenia

31 maja 2021
Piknik rodzinny dla członków stowarzyszenia

Zgodnie z tradycja z lat ubiegłych także i w tym roku zorganizowany został piknik rodzinny dla członków stowarzyszenia oraz ich rodzin. W tym roku było to tym bardziej szczególne wydarzenia ponieważ było organizowane w rocznicę 100-lecia SEP.

W Pikniku uczestniczyło ponad 260 osób w tym 100 dzieci. Na dzieci tego dnia czekała moc atrakcji m.in. gry, zabawy i konkursy prowadzone przez grupę animatorów.

W tym roku Kołem czynnie uczestniczącym przy organizacji pikniku było Koło Zakładowe nr 27 przy MZGOK Sp. z o.o. w Koninie. Podczas pikniku nie zabrakło także akcentu ekologicznego, a mianowicie zorganizowany został konkurs ekologiczny na najciekawszą dekorację z odpadów. Nagrody w konkursie zostały ufundowane przez Prezesa Miejskiego Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. w Koninie. Nagrody laureatom konkursu wręczyli: z ramienia MZGOK Dyrektor Techniczny Elżbieta Streker-Dembińska oraz w imieniu SEP Prezes Waldemar Stefański.

Zabawy i rozmów nie było końca, jesteśmy pewni, że wspólnie spędzony czas pozwolił zintegrować środowiska elektryków z wielu zakładów.