O Kole

Historia Koła Stowarzyszenia Elektryków Polskich przy Elektrowni Pątnów

Koło SEP przy Elektrowni Pątnów powstało w czasie budowy elektrowni – dwa lata przed uruchomieniem pierwszego bloku.

Dnia 19.05 1965 roku zebrali się w Klubie Technika SEP w Koninie przy ul. Dworcowej 4 członkowie koła SEP przy elektrowniach Konin – Pątnów i podjęli decyzję o podziale Koła – powstało nowe koło nr 45 przy Elektrowni Pątnów, w ramach Oddziału Poznańskiego SEP.

Koło od samego początku wykazywało się bardzo aktywną działalnością, przede wszystkim za sprawą aktywnych członków koła. Koło już 30.06.1965 roku było współorganizatorem I Międzyzakładowej Konferencji Techników Rejony Konin – Turek przed V Kongresem Techników Polskich (KTP). Jako pierwsza w kraju konferencja przed V KTP miała prawo zgłosić opracowane wnioski do Komisji Głównej Kongresu. Jednym z takich wniosków było powołanie komisji koordynacyjnej kół stowarzyszeń naukowo-technicznych NOT powiatów Konin – Koło – Turek, która powstała 23.09.1966 roku.

Mimo dużego zaangażowania w pracę zawodową, związanego z budową Elektrowni Pątnów, koledzy z koła SEP prowadzili aktywną działalność upowszechniania techniki na terenie zakładu oraz w środowiskowym Klubie Technika SEP w Koninie. Członkowie koła SEP przy Elektrowni Pątnów byli inicjatorami powstania Informacji Naukowo- Technicznej w elektrowni i Klubie Technika i Racjonalizacji, prowadzono czytelnię prasy technicznej, wyświetlano filmy, nie tylko techniczne.

Pierwszym przewodniczącym koła został kol. Tadeusz Kołcz. 

Kolejnymi przewodniczącymi i prezesami Koła przy Elektrowni Pątnów byli:

 • Kolega Piotr Kobiak w latach 1966-1970,

 • Kolega Piotr Łobacz w latach 1970-1974,

 • Kolega Bolesław Kotowski latach 1974-1975,

 • Kolega Jan Zboralski w latach 1975-1977,

 • Kolega Tadeusz Siwek w latach 1978-1980,

 • Kolega Władysław Semla w latach 1981-1983,

 • Kolega Bolesław Piasecki w latach 1984-1986,

 • Kolega Tadeusz Zawadzki w latach 1987-1989,

 • Kolega Lech Raczkowski w latach 1990-2001,

 • Kolega Jacek Hałasiński w latach 2002-2009

 • Kolega Waldemar Borkiewicz w latach 2010-2013,

 • Kolega Jacek Hałasiński w latach 2014-

Wielu naszych członków za działalność na rzecz Stowarzyszenia Elektryków Polskich zostało uhonorowanych Srebrnymi i Złotymi Honorowymi Odznakami SEP oraz innym odznaczeniami stowarzyszeniowymi a dwaj koledzy za działalność na rzecz SEP zostali odznaczeni: Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski – kol. Piotr Kobiak , Złotym Krzyżem Zasługi – kol. Jan Zboralski.

W naszym kole są dwie osoby, które od 50-ciu lat należą do koła SEP przy Elektrowni Pątnów i biorą czynny udział w pracach koła, są to koledzy: Jan Zboralski oraz Włodzimierz Schlender, którym dziękujemy i gratulujemy wytrwałości członkostwa w kole.

Liczne grono członków naszego koła czynnie uczestniczyło i uczestniczy w działalności Oddziału Konińskiego SEP, który powstał 01.01.1977 roku, ich przykładem niech będą Prezesi Oddziału Konińskiego SEP, koledzy:

 • Zdzisław Pawłowski

 • Stanisław Klapsa

 • Tadeusz Zawacki

 • Marek Tymoszyk

Obecnie nasze koło nr 17 SEP przy Elektrowni Pątnów liczy 91 członków.

Dziękuję wszystkim Członkom naszego koła za przynależność i działalność na rzecz Stowarzyszenia Elektryków Polskich i życzę kolejnych pięćdziesięciu lat działalności koła dla dobra polskiej techniki.

Jacek Hałasiński

Członkowie

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Curabitur et turpis at eros blandit molestie. Sed cursus, mi et vulputate suscipit, nisi urna rhoncus neque, non tincidunt ipsum felis gravida ex. Vestibulum et eros id lorem iaculis tempor. Ut eget diam sit amet sapien elementum varius.

Informacje

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Curabitur et turpis at eros blandit molestie. Sed cursus, mi et vulputate suscipit, nisi urna rhoncus neque, non tincidunt ipsum felis gravida ex. Vestibulum et eros id lorem iaculis tempor. Ut eget diam sit amet sapien elementum varius.