XXII Ogólnopolskie Dni Młodego Elektryka

04 marca 2022
XXII Ogólnopolskie Dni Młodego Elektryka

W dniach 19-21.11.2022 r., czwórka delegatów z koła 24 przy ZSGE w Koninie w składzie: kol. Artur Hadzicki, Kol. Jakub Perliński, kol. Adam Dzwoniarkiewicz oraz kol. Szymon Walczak, wzięła udział w XXII Ogólnopolskich Dniach Młodego Elektryka zorganizowanych przez Oddział Wrocławski SEP oraz Wydział Elektryczny przy Politechnice Wrocławskiej.

W centrum Kongresowym Politechniki Wrocławskim nagrodzono zasłużonych dla SEP za działania na rzecz młodzieży: Profesora Waldemara Rebizanta oraz byłego prodziekana ds. studenckich Wydziału Elektrycznego Leszka Pawlaczyka. Nastepnie odbyła się debata pt „Nowe oblicza energetyki XXI wieku w kontekście zmian klimatycznych, zielonego ładu i bezpieczeństwa energetycznego Polski, pod moderacją kol. Jacka Nowickiego- sekretarza generalnego SEP.

Uczestnikami debaty, byli Prezes Dolnośląskiego Instytutu Studiów Energetycznych Remigiusz Nowakowski, Doktor Przemysław Zalewski oraz były Prezes Elektrowni Turów Jerzy Łaskawiec, oraz Prof. Halina Pawlak-Kruczek, Następnie odbyły się prezentacje sponsorów którymi byli: Energo-Kontrol, Elektrotim, EMT System, Sonel oraz Wago Następnie odbyła się debata Prezesa SEP, na temat działania SEP na rzecz młodzieży. W której poza prezesem, uczestniczyli: , Prezes O/Wrocławskiego SEP Andrzej Hachoł, Wiceprezes O/Wrocławskiego SEP Jan Pytlarz, Przewodniczący CKMiS Jarosław Krysiak, Prezes AK SEP Michał Wesołowski oraz Jakub Głuchowski Wiceprzewodniczący SRK SEP. Oficjalna część została zakończona rywalizacją teoretyczną Ligii Elektryków Następny dzień obfitował w prezentacje tematyczne gdzie uczestnicy mieli możliwość wysłuchania Macieja Gwoździewicza na temat Elektromobilności oraz Kamila Kozieła, który przeprowadził szkolenie z umiejętności miękkich na temat ekonomii behawioralnej.

dyplom-04-03-22

Następnie rozpoczęła się liga elektryków-część praktyczna, która polegała na techniczno-ekonomicznym aspekcie zakupienia części oraz przeszycia 2 szafrozdzielczych z których jedna dotyczyła automatyki silnikowej, druga zaś zabezpieczeń instalacji „domowych”, w warunkach symulujących skoki cen na rynku hurtowym podzespołów elementów instalacji elektrycznych. Dzień zwieńczył bankiet, na którym ogłoszono że pierwsze miejsce w Lidze elektryków zajął Oddział Gliwicki SEP, zaś drugie miejsce przypadło Oddziałowi Konińskiemu. Ostatniego dnia, kiedy większość kolegów, była już w podróży do swoich miejscowości, nieliczna grupa, wraz z oddziałem Konińskim, została zapoznana, poprzez spacer, z przewodnikiem, z bardzo bogatą historią miasta Wrocław.