Szkolenia

Uprawnienia energetyczne

Szkolenie przygotowawcze do uzyskania uprawnień energetycznych

Szkolenie przygotowuje do uzyskania uprawnień energetycznych dozoru (D) i eksploatacji (E) 1 grupy urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych oraz 2 grupy urządzeń, instalacji i sieci cieplnych.

Szkolenie aktualizuje wiedzę wymaganą na egzaminie kwalifikacyjnym, m.in. związaną z obowiązującymi przepisami i normami.

Miejsce szkolenia:

siedziba Oddziału Konińskiego SEP
MDK ul. Przemysłowa 3d
I piętro pokój 210

Każde szkolenie rozpoczyna się o godz. 16:00 i kończy o godz. 20:00.

Szczegółowe informacje można uzyskać bezpośrednio w biurze oddziału lub telefonicznie pod nr:
605 214 488, 607 808 048 lub 603 846 279

 

Uprawnienia sepowskie

Termin szkolenia do uzgodnienia.

Koszt szkolenia wynosi: 150,00 zł/osobę.

Dla osób prywatnych i prowadzących działalność gospodarczą wpłaty można dokonać na konto:

PKO BP o/Konin 31 1020 2746 0000 3902 0067 1222

Terminy szkoleń w 2021 r.

Miesiąc Szkolenie godz. 16:00 - 20:00

Styczeń

12.02.2021
19.01.2021

Luty

02.02.2021
16.02.2021

Marzec

02.03.2021
16.03.2021

Kwiecień

06.04.2021
20.04.2021

Maj

04.05.2021
18.05.2021

Czerwiec

08.06.2021
22.06.2021

Lipiec

06.07.2021
20.07.2021

Sierpień

03.08.2021
17.08.2021

Wrzesień

07.09.2021
21.09.2021

Październik

05.10.2021
19.10.2021

Listopad

02.11.2021
16.11.2021

Grudzień

07.12.2021
21.12.2021Karta zgłoszeniowa na szkolenia

Tytuł Plik
Karta zgłoszeniowa na szkolenia .DOC .PDF

 

Pracujesz przy eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych, cieplnych lub gazowych? Twoje kwalifikacje do wykonywania prac na stanowisku dozoru lub eksploatacji urządzeń, instalacji lub sieci muszą być sprawdzone podczas egzaminu.
Potwierdzeniem posiadanych uprawnień jest świadectwo kwalifikacyjne.

Eksploatacja jakich urządzeń, instalacji i sieci wymaga sprawdzenia kwalifikacji?
Rodzaje urządzeń, instalacji i sieci, wymagające posiadania uprawnień energetycznych podzielone są na trzy grupy:

  • Grupa 1: Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające energię elektryczną;
  • Grupa 2: Urządzenia wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające ciepło oraz inne urządzenia energetyczne;
  • Grupa 3: Urządzenia, instalacje i sieci gazowe wytwarzające, przetwarzające, przesyłające, magazynujące i zużywające paliwa gazowe.

Jakie osoby podlegają sprawdzeniu uprawnień sepowskich?
Sprawdzenie kwalifikacji związanych z eksploatacją urządzeń oraz sieci weryfikowane jest dla osób na stanowiskach:

  • Eksploatacji - w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu oraz kontrolno-pomiarowym
  • Dozoru – gdy kierują czynnościami osób wykonujących prace eksploatacyjne lub sprawują nadzór nad eksploatacją urządzeń, instalacji oraz sieci.

Decydując się na szkolenie w SEP Konin masz pewność, że uzyskasz niezbędną wiedzę do tego, by zdać końcowy egzamin sepowski. Warto zaznaczyć, że egzamin jest dostosowany do obecnych wymagań i zmian, jakie zaszły w dziedzinie elektryki. Zdając egzamin otrzymasz świadectwo kwalifikacji, które będzie potwierdzeniem Twoich uprawnień energetycznych.