Szkolenia

Uprawnienia sepowskie

Szkolenie przygotowawcze do uzyskania uprawnień sepowskich

Szkolenie przygotowuje do uzyskania uprawnień energetycznych dozoru (D) i eksploatacji (E) 1 grupy urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych oraz 2 grupy urządzeń, instalacji i sieci cieplnych.

Szkolenie aktualizuje wiedzę wymaganą na egzaminie kwalifikacyjnym, m.in. związaną z obowiązującymi przepisami i normami.

Miejsce szkolenia:

siedziba Oddziału Konińskiego SEP
MDK ul. Przemysłowa 3d
I piętro pokój 210

Każde szkolenie rozpoczyna się o godz. 16:00 i kończy o godz. 20:00.

Szczegółowe informacje można uzyskać bezpośrednio w biurze oddziału lub telefonicznie pod nr:
605 214 488, 607 808 048 lub 603 846 279

 

Uprawnienia sepowskie

Termin szkolenia do uzgodnienia.

Koszt szkolenia wynosi 150,00 zł/osobę

Dla osób prywatnych i prowadzących działalność gospodarczą wpłaty można dokonać na konto:

PKO BP o/Konin 31 1020 2746 0000 3902 0067 1222

Terminy szkoleń w 2022 r.

 

Miesiąc

Szkolenie

godz. 16:00-20:00

Styczeń

04.01.2022

18.01.2022

Luty

01.02.2022

15.02.2022

Marzec

08.03.2022

22.03.2022

Kwiecień

05.04.2022

19.04.2022

Maj

04.05.2022

17.05.2022

Czerwiec

07.06.2022

21.06.2022

Lipiec

05.07.2022

19.07.2022

Sierpień

09.08.2022

23.08.2022

Wrzesień

06.09.2022

20.09.2022

Październik

04.10.2022

18.10.2022

Listopad

08.11.2022

22.11.2022

Grudzień

06.12.2022

20.12.2022

 

Karta zgłoszeniowa na szkolenia

Tytuł Plik
Karta zgłoszeniowa na szkolenia .DOC .PDF

 

Pracujesz przy eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych, cieplnych lub gazowych? Twoje kwalifikacje do wykonywania prac na stanowisku dozoru lub eksploatacji urządzeń, instalacji lub sieci muszą być sprawdzone podczas egzaminu.
Potwierdzeniem posiadanych uprawnień jest świadectwo kwalifikacyjne.

Eksploatacja jakich urządzeń, instalacji i sieci wymaga sprawdzenia kwalifikacji?
Rodzaje urządzeń, instalacji i sieci, wymagające posiadania uprawnień sepowskich podzielone są na trzy grupy:

  • Grupa 1: Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające energię elektryczną;
  • Grupa 2: Urządzenia wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające ciepło oraz inne urządzenia energetyczne;
  • Grupa 3: Urządzenia, instalacje i sieci gazowe wytwarzające, przetwarzające, przesyłające, magazynujące i zużywające paliwa gazowe.

Jakie osoby podlegają sprawdzeniu uprawnień sepowskich?
Sprawdzenie kwalifikacji związanych z eksploatacją urządzeń oraz sieci weryfikowane jest dla osób na stanowiskach:

  • Eksploatacji - w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu oraz kontrolno-pomiarowym
  • Dozoru – gdy kierują czynnościami osób wykonujących prace eksploatacyjne lub sprawują nadzór nad eksploatacją urządzeń, instalacji oraz sieci.

Decydując się na szkolenie w SEP Konin masz pewność, że uzyskasz niezbędną wiedzę do tego, by zdać końcowy egzamin sepowski. Warto zaznaczyć, że egzamin jest dostosowany do obecnych wymagań i zmian, jakie zaszły w dziedzinie elektryki. Zdając egzamin otrzymasz świadectwo kwalifikacji, które będzie potwierdzeniem Twoich uprawnień sepowskich.