logo SEP

STOWARZYSZENIE  ELEKTRYKÓW  POLSKICH
ODDZIAŁ KONIŃSKI

energetyka elektryka

26. Koło SEP przy ZSZ im. gen. Władysława Sikorskiego w Słupcy


Z inicjatywy nauczycieli i uczniów Zespołu Szkół Zawodowych im. gen. Władysława Sikorskiego w Słupcy wystąpiliśmy do Zarządu Oddziału Konińskiego SEP z prośbą o założenie koła szkolnego Stowarzyszenia Elektryków Polskich. Po spotkaniu z władzami Oddziału Konińskiego SEP zaistniała taka możliwość, dlatego też w dniu 16.09.2016 r. odbyło się zebranie założycielskie, podczas którego dokonano wyboru władz Koła Szkolnego nr 26 Stowarzyszenia Elektryków Polskich działającego przy Zespole Szkół Zawodowych im. gen. Władysława Sikorskiego w Słupcy.
Zebrani postanowili wstąpić do Stowarzyszenia Elektryków Polskich Oddział Koniński i zwrócić się do Zarządu Oddziału Konińskiego SEP o powołanie Koła Szkolnego nr 26 przy ZSZ w Słupcy. Zebrani złożyli podpisane deklaracje członkowskie.
Zarząd Oddziału Konińskiego SEP uchwałą uprawomocnił działalność Koła Szkolnego nr 26 przy Zespole Szkół Zawodowych w Słupcy.
Członkowie Koła w trakcie Walnego Zebrania Koła, ze swego grona, wybrali Zarząd Koła, w skład którego wchodzą:

1. Prezes – Krystian Derengowski
2. Sekretarz – Andrzej Szelerski
3. Skarbnik – Paweł Syty

Podczas zebrania zebrani określi kierunki działalności koła:
1. Udział w szkoleniach
2. Udział w wycieczkach technicznych
3. Udział w konferencjach tematycznych
4. Udział w szkoleniu i egzaminie SEP
5. Udział w spotkaniach integracyjnych
6. Udział w imprezach, szkoleniach itp. organizowanych przez SEP

Koło liczy 19 członków.
1. Krystian Derengowski – nauczyciel przedmiotów zawodowych elektrycznych
2. Andrzej Szelerski – nauczyciel przedmiotów zawodowych elektrycznych
3. Kamil Piotrowski – uczeń klasy czwartej w zawodzie technik elektryk
4. Kacper Tworus – uczeń klasy czwartej w zawodzie technik elektryk
5. Wojciech Musiał – uczeń klasy czwartej w zawodzie technik elektryk
6. Robert Augustyniak – uczeń klasy czwartej w zawodzie technik elektryk
7. Sebastian Chojnacki – uczeń klasy trzeciej w zawodzie technik elektryk
8. Przemysław Czerniak – uczeń klasy trzeciej w zawodzie technik elektryk
9. Artur Ignaszak – uczeń klasy trzeciej w zawodzie technik elektryk
10. Bartosz Kasprzak – uczeń klasy trzeciej w zawodzie technik elektryk
11. Rafał Konieczka – uczeń klasy trzeciej w zawodzie technik elektryk
12. Krystian Kordylasiński – uczeń klasy trzeciej w zawodzie technik elektryk
13. Michał Łyskawa – uczeń klasy trzeciej w zawodzie technik elektryk
14. Hubert Mrugalski – uczeń klasy trzeciej w zawodzie technik elektryk
15. Wiktor Parus – uczeń klasy trzeciej w zawodzie technik elektryk
16. Mateusz Pietruńko – uczeń klasy trzeciej w zawodzie technik elektryk
17. Szymon Sompolski – uczeń klasy trzeciej w zawodzie technik elektryk
18. Paweł Syty – uczeń klasy trzeciej w zawodzie technik elektryk
19. Walusiak Damian – uczeń klasy trzeciej w zawodzie technik elektrykCopyright © 2015 by BitMax

Darmowy licznik odwiedzin