Karta zgłoszeniowa na szkolenia

NrTytułPlik
1 Karta zgłoszeniowa na szkolenia .DOC .PDF

Wnioski egzaminacyjne na egzamin kwalifikacyjny osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci energetycznych.

NrTytułPlik
1 E1 - Wniosek SEP - Eksploatacja - GRUPA 1 .DOC .PDF
2 E2 - Wniosek SEP - Eksploatacja - GRUPA 2 .DOC .PDF
3 E3 - Wniosek SEP - Eksploatacja - GRUPA 3 .DOC .PDF
4 D1 - Wniosek SEP - Dozór - GRUPA 1 .DOC .PDF
5 D2 - Wniosek SEP - Dozór - GRUPA 2 .DOC .PDF
6 D3 - Wniosek SEP - Dozór - GRUPA 3 .DOC .PDF

Szczegółowa tematyka egzaminu kwalifikacyjnego dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci energetycznych na stanowisku:

NrTytułPlik
1 E1 - Eksploatacja - GRUPA 1 .PDF
2 E2 - Eksploatacja - GRUPA 2 .PDF
3 E3 - Eksploatacja - GRUPA 3 .PDF
4 D1 - Dozór - GRUPA 1 .PDF
5 D2 - Dozór - GRUPA 2 .PDF
6 D3 - Dozór - GRUPA 3 .PDF

Fundusz stypendialny

NrTytułPlik
1 Regulamin Funduszu Stypendialnego .PDF