Aktualności

XXII Ogólnopolskie Dni Młodego Elektryka

W dniach 19-21.11.2022 r., czwórka delegatów z koła 24 przy ZSGE w Koninie w składzie: kol. Artur Hadzicki, Kol. Jakub Perliński, kol. Adam Dzwoniarkiewicz oraz kol. Szymon Walczak, wzięła udział w XXII Ogólnopolskich Dniach Młodego Elektryka zorganizowanych przez Oddział Wrocławski SEP oraz Wydział Elektryczny przy Politechnice Wrocławskiej.

W centrum Kongresowym Politechniki Wrocławskim nagrodzono zasłużonych dla SEP za działania na rzecz młodzieży: Profesora Waldemara Rebizanta oraz byłego prodziekana ds. studenckich Wydziału Elektrycznego Leszka Pawlaczyka. Nastepnie odbyła się debata pt „Nowe oblicza energetyki XXI wieku w kontekście zmian klimatycznych, zielonego ładu i bezpieczeństwa energetycznego Polski, pod moderacją kol. Jacka Nowickiego- sekretarza generalnego SEP.

 

XXII Ogólnopolskie Dni Młodego Elektryka

Uczestnikami debaty, byli Prezes Dolnośląskiego Instytutu Studiów Energetycznych Remigiusz Nowakowski, Doktor Przemysław Zalewski oraz były Prezes Elektrowni Turów Jerzy Łaskawiec, oraz Prof. Halina Pawlak-Kruczek, Następnie odbyły się prezentacje sponsorów którymi byli: Energo-Kontrol, Elektrotim, EMT System, Sonel oraz Wago Następnie odbyła się debata Prezesa SEP, na temat działania SEP na rzecz młodzieży. W której poza prezesem, uczestniczyli: , Prezes O/Wrocławskiego SEP Andrzej Hachoł, Wiceprezes O/Wrocławskiego SEP Jan Pytlarz, Przewodniczący CKMiS Jarosław Krysiak, Prezes AK SEP Michał Wesołowski oraz Jakub Głuchowski Wiceprzewodniczący SRK SEP. Oficjalna część została zakończona rywalizacją teoretyczną Ligii Elektryków Następny dzień obfitował w prezentacje tematyczne gdzie uczestnicy mieli możliwość wysłuchania Macieja Gwoździewicza na temat Elektromobilności oraz Kamila Kozieła, który przeprowadził szkolenie z umiejętności miękkich na temat ekonomii behawioralnej.

Następnie rozpoczęła się liga elektryków-część praktyczna, która polegała na techniczno-ekonomicznym aspekcie zakupienia części oraz przeszycia 2 szafrozdzielczych z których jedna dotyczyła automatyki silnikowej, druga zaś zabezpieczeń instalacji „domowych”, w warunkach symulujących skoki cen na rynku hurtowym podzespołów elementów instalacji elektrycznych. Dzień zwieńczył bankiet, na którym ogłoszono że pierwsze miejsce w Lidze elektryków zajął Oddział Gliwicki SEP, zaś drugie miejsce przypadło Oddziałowi Konińskiemu. Ostatniego dnia, kiedy większość kolegów, była już w podróży do swoich miejscowości, nieliczna grupa, wraz z oddziałem Konińskim, została zapoznana, poprzez spacer, z przewodnikiem, z bardzo bogatą historią miasta Wrocław.

 

XXII Ogólnopolskie Dni Młodego Elektryka