Aktualności

Egzamin kwalifikacyjny - jak się przygotować?

Egzamin kwalifikacyjny - jak się przygotować?

Wiele osób, które planują rozpocząć swoją karierę w zawodzie elektryka decyduje się na zdobycie uprawnień SEP. Stanowią one potwierdzenie posiadanych przez nich umiejętności. Aby jednak otrzymać tego rodzaju certyfikację, najpierw trzeba pomyślnie ukończyć kurs i zdać egzamin kwalifikacyjny.

Co to są uprawnienia SEP?

SEP to rodzaj uprawnień, które potwierdzają odbyte szkolenie w jednej z trzech dziedzin: elektryce (G1), energetyce (G2) i gazownictwie (G3). Sam skrót SEP możemy rozwinąć jako Stowarzyszenie Elektryków Polskich, które jest odpowiedzialne za organizację samych kursów i wydawanie poświadczeń ich ukończenia. Uprawnienia SEP są coraz częściej niezbędne do pomyślnego przejścia procesów rekrutacyjnych na stanowiska związane z szeroko rozumianą energetyką.

Certyfikaty SEP potwierdzają nabycie umiejętności w dziedzinie eksploatacji instalacji elektrycznych i gazowych (oznaczenia E) lub dozoru tych sieci (oznaczenia E).

Jak wygląda kurs i egzamin kwalifikacyjny SEP?

Aby przystąpić do kursu, po którym przyznane zostaną uprawnienia SEP, trzeba być osobą pełnoletnią i posiadać minimum wykształcenie podstawowe. Takie szkolenia organizowane są zarówno stacjonarnie, jak i za pośrednictwem internetowych platform edukacyjnych. Wiele prywatnych firm oraz oddziałów SEP organizuje kursy na terenie całego kraju, więc nie ma mowy o ograniczeniach lokalizacyjnych. Niektóre przedsiębiorstwa decydują się na przeprowadzenie zamkniętych szkoleń wyłącznie dla swoich pracowników. Warto więc zainteresować się, czy tego typu wydarzenie nie będzie organizowane w Twoim zakładzie pracy. Czas trwania takiego kursu jest dosyć zróżnicowany i może trwać od kilku do nawet kilkunastu godzin.

Egzamin kwalifikacyjny SEP to odpowiedź ustna przed specjalnie powołaną komisją. Z egzaminu nie jest wystawiana ocena – wynik może być pozytywny albo negatywny. W przypadku pomyślnego ukończenia kursu do 14 dni od momentu uzyskania pozytywnej oceny zostaje wystawione świadectwo kwalifikacyjne potwierdzające umiejętności. W razie porażki możliwe jest ponowne podejście do egzaminu, jednak trzeba za niego znowu zapłacić.

Jak przygotować się do egzaminu kwalifikacyjnego?

Mimo tego, że kurs SEP w pełni przygotowuje do pomyślnego zdania egzaminu, dla wielu osób sam fakt przystąpienia do niego bywa paraliżujący. Stresująca może być już sama forma egzaminu, czyli odpowiedź ustna. Warto wcześniej przećwiczyć wypowiadanie się, np. prosząc rodzinę lub przyjaciół o przepytanie z omawianych zagadnień.

Wybierając kurs, warto zwrócić uwagę na opinię na temat danego centrum szkoleniowego. Wykwalifikowana i doświadczona kadra instruktorska może pomóc nam w lepszym przyswojeniu prezentowanych materiałów.

Na kursie prezentowane są wszystkie niezbędne do pomyślnego zaliczenia treści. Warto więc uważnie słuchać i zapisywać trudne do zapamiętania zagadnienia. Dzięki klarownym notatkom łatwiej będzie powtórzyć materiał przed egzaminem kwalifikacyjnym. Nie bój się zadawać pytań – prowadzący jest po to, żeby rozwiać wszelkie pojawiające się wątpliwości.