Aktualności

uprawnienia cieplne G2

Dla kogo są przeznaczone uprawnienia cieplne G2

Uprawnienia SEP wymagane są przy wielu stanowiskach pracy. Najczęściej są one kojarzone z pracą przy urządzeniach elektrycznych – i faktycznie tego dotyczą uprawnienia grupy G1. Jednak dziś przyjrzymy się uprawnieniom należącym do grupy G2 – kiedy są one potrzebne i do czego uprawniają?

Czym są uprawnienia energetyczne G2

Stowarzyszenie Elektryków Polskich (SEP) wydaje uprawnienia nie tylko dla osób pracujących przy urządzeniach elektrycznych. W przypadku grupy G2 uprawnienia dotyczą urządzeń energetycznych, które wytwarzają, przetwarzają, przesyłają lub zużywają ciepło. Zatem obowiązują one wszystkich pracowników ciepłowni i elektrociepłowni. Jednak wiele takich urządzeń znajdować się może w zakładach pracy oraz innych miejscach. Osoby wykonujące przy nich prace też powinny posiadać tego typu uprawnienia.

Zakres uprawnień energetycznych i cieplnych G2

W celu uzyskania uprawnień cieplnych z grupy G2 należy zdać egzamin ustny. Przed podejściem do niego warto wykupić kurs, na którym zostaną omówione wszystkie istotne zagadnienia. Jednak nauka na kursie nie jest obowiązkowa, do egzaminu można także podejść po samodzielnym przygotowaniu. Wybór zależy od zakresu uprawnień, o jakie taka osoba się stara. Na wniosku do egzaminu należy bowiem wybrać interesujący zakres wykonywanych prac:

 • obsługa urządzeń energetycznych,
 • konserwacja urządzeń cieplnych,
 • remonty sieci i urządzeń,
 • montaż urządzeń energetycznych,
 • zakres kontrolno-pomiarowy.

Osoby starające się o uprawnienia jedynie w zakresie obsługi takich urządzeń nie będą miały trudnych zadań do rozwiązania. Jeśli jednak starasz się o zakres kontrolno-pomiarowy, musisz znać wymagane normy w odniesieniu do sposobów pomiaru i parametrów, jakie spełniać muszą takie instalacje.

Eksploatacja czy dozór?

Istnieje także rozróżnienie pomiędzy uprawnieniami umożliwiającymi eksploatację sieci (oznaczone literą E) oraz dozoru wykonywanych prac (litera D). Te drugie wymagają dużo większej wiedzy, ale też pozwalają na wykonywanie protokołów i zatwierdzaniu właściwego działania i wykonania instalacji ciepłowniczych.

Jaka moc urządzeń?

Jeszcze jeden, dodatkowy podział uprawnień dotyczy mocy urządzeń energetycznych i ciepłowniczych wykorzystywanych w pracy. I tak wymienić można tutaj:

 • kotły o mocy powyżej 50 kW,
 • sieci i instalacje o przesyle ciepła powyżej 50 kW,
 • turbiny parowe powyżej 50 kW,
 • przemysłowe urządzenia odbiorcze o mocy powyżej 50 kW,
 • sprężarki o mocy powyżej 20 kW,
 • urządzenia do składowania i magazynowania paliw o pojemności ponad 100 Mg,
 • aparatura kontrolno-pomiarowa i urządzenia automatycznej regulacji,
 • inne podgrupy.

Duża ilość podgrup oraz zakresów uprawnień może powodować pewne wątpliwości, które z nich powinny zostać wybrane. Pamiętać jednak należy, że możliwy jest wybór kilku, a nawet wszystkich zakresów. Dlatego też w przypadku danego pracownika należy zastosować wszystkie zakresy, które są potrzebne do wykonywania służbowych obowiązków.