logo SEP

STOWARZYSZENIE  ELEKTRYKÓW  POLSKICH
ODDZIAŁ KONIŃSKI

energetyka elektryka

RYS HISTORYCZNY

Trochę historii powstania Konińskiego Oddziału SEP

Na Ziemi Konińskiej pierwsze koło Stowarzyszenia Elektryków Polskich powstało zaraz po rozpoczęciu budowy Elektrowni Konin, czyli już w roku 1955.

A co działo się od tego czasu...

Koło SEP przy Elektrowni Konin działało w ramach Oddziału Poznańskiego i otrzymało numer 17. Pierwszym jego przewodniczą­cym został Kazimierz Klepacki, a sekretarzem - Adam Zeyland

W 1961 roku z inicjatywy koła SEP przy Elektrowni Konin powstał Klub Technika przy ul. Dworcowej 4 w Koninie, który potocznie zwany był "klubem SEP". Tu kwitło życie towa­rzyskie i odbywały się prawie wszystkie imprezy techniczne organizowane przez koła SEP. Lokal Klubu Technika istnieje przy ulicy Dworcowej do maja 1971 roku.

Następne koło nr 26 -powstało w 1962 r. wkrótce po powołaniu budowy Elektrowni Adamów.

Trzecie koło nr 45 tworzy się w 1965 r po rozpoczęciu budowy Elektrowni Pątnów, w wyniku podziału koła nr 17 przy Elektrowniach Konin i Pątnów.

Po reformie administracyjnej z dniem 1.01.1977 r. uchwałą Zarządu Głównego SEP powołany zostaje Oddział Konińskiego Stowarzyszenia Elektryków Polskich. Do Oddziału wchodzą trzy "elektrowniane" koła. Wkrótce znacząco wzrasta liczba kół, których w najlepszym czasie było 22. Obecnie istnieje 8 kół.

Dwie firmy zostały odznaczone Złotymi Honorowymi Odznakami SEP dla wieloletnich człon­ków zbiorowych. Są to: Elektrownia Konin w 1981 roku na swoje 25-lecie oraz Elektrownia Pątnów na 20-lecie w 1987 roku.

Nowy Klub Technika SEP rozpoczął działalność przy ul. Juliana Tuwima 1 w 1972 r. i istniał do 1989 roku.

Od 1990 roku Klub Energetyk przy ul. Przemysłowej 3D jest siedzibą biura Oddziału Konińskiego SEP.

Copyright © 2015 by BitMax

Darmowy licznik odwiedzin