logo SEP

STOWARZYSZENIE  ELEKTRYKÓW  POLSKICH
ODDZIAŁ KONIŃSKI

energetyka elektryka

25. Koło SEP przy PWSZ


W dniu 4 grudnia 2015 roku, czyli w Barbórkę, studenci Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie utworzyli Koło Studenckie Stowarzyszenia Elektryków Polskich.
Zarząd Oddziału Konińskiego SEP uchwałą uprawomocnił działalność Koła Studenckiego nr 25 przy Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie. Siedemnastu studentów Wydziału Technicznego kierunek Energetyka PWSZ w Koninie Wydziału Technicznego, na kierunku Energetyka złożyło deklaracje członkowskie SEP. Członkowie Koła w trakcie Walnego Zebrania Koła, ze swego grona, wybrali Zarząd Koła, w skład którego wchodzą:

1. Prezes – Artur Hadzicki
2. Wiceprezes – Adrian Kobierski
3. Sekretarz – Maciej Borkiewicz
4. Skarbnik – Michał Piasecki

Członkowie Koła Studenckiego nr 25 zapowiadają czynną działalność w propagowaniu pojęć związanych z energetyką wśród studentów oraz reprezentowanie stowarzyszenia na uczelni, jednocześnie wyrazili przekonanie, że liczba członków koła zwiększy się.

Prosimy o nawiązanie kontaktów z naszym kołem.

Dane teleadresowe:

Prezes Koła: Artur Hadzicki, tel. +48 608 094 164.

e-mail: kolo25@sep.konin.pl

Copyright © 2015 by BitMax

Darmowy licznik odwiedzin