logo SEP

STOWARZYSZENIE  ELEKTRYKÓW  POLSKICH
ODDZIAŁ KONIŃSKI

energetyka elektryka


Uroczyste wręczenie Dyplomów Stypendialnych im. Jerzego Danielaka


4 grudnia 2015 r. w Zespole Szkół Górniczo-Energetycznych w Koninie odbyły się uroczyste obchody górniczego święta połączone z Dniem Patrona i ceremonią ślubowania klas pierwszych. Akademię barbórkową swoją obecnością zaszczycili: parlamentarzyści Ziemi Konińskiej; przedstawiciele władz samorządowych województwa wielkopolskiego i miasta Konina oraz przedstawiciele instytucji współpracujących ze szkołą.

Jednym z punktów uroczystości było wręczenie wyróżnień, nagród i dyplomów stypendialnych.

Stypendia z Funduszu Stypendialnego im. Jerzego Danielaka Oddziału Konińskiego w roku szkolnym 2015/2016 otrzymali:

Hubert Chrustowski – uczeń klasy IV EIb, Michał Pilarczyk – uczeń klasy IV EO, Przemysław Płóciennik – uczeń klasy IV EIa. Uroczyste dyplomy wręczył Prezes OK SEP Waldemar Stefański oraz Przewodniczący Kapituły Funduszu Stypendialnego Tadeusz Śliwiński.

W trakcie uroczystości Dyrektor szkoły Janusz Kamiński wymienił na drugim miejscu Oddział Koniński SEP w grupie instytucji najlepiej współpracującą ze szkołą.
Foto 1. Wręczenie dyplomów stypendialnych, od lewej Michał Pilarczyk, Hubert Chrustowski, Przemysław Płóciennik, Waldemar Stefański, Tadeusz Śliwiński.
Foto 2. Wręczenie dyplomów stypendialnych, od lewej Tadeusz Śliwiński, Waldemar Stefański, Michał Pilarczyk, Hubert Chrustowski, Przemysław Płóciennik.
Foto 3. Wręczenie listu gratulacyjnego, Janusz Kamiński – Dyrektor ZSGE, Tadeusz Śliwiński – przewodniczący Kapituły Funduszu Stypendialnego.
Info: biuro Oddziału Konińskiego SEP
Foto: Karol Niemczynowicz - ZSGE
Copyright © 2015 by BitMax

Darmowy licznik odwiedzin