Zarząd Oddziału Konińskiego SEP uchwałą ustanowił Fundusz Stypendialny im. Jerzego Danielaka Oddziału Konińskiego Stowarzyszenia Elektryków Polskich. W uznaniu zasług w działalności zawodowej, społecznej i koleżeńskiej funduszowi nadano imię Jerzego Danielaka, zmarłego w 2013 roku wieloletniego członka i Prezesa OK SEP. Fundusz stanowi zbiór środków finansowych przeznaczonych na stypendia i nagrody dla wyróżniających się uczniów szkół, w których działają Koła Oddziału Konińskiego SEP, obecnie Zespół Szkół Górniczo – Energetycznych im. S. Staszica. Celem, poza wyróżnianiem uczniów, jest popularyzowanie i inspirowanie młodzieży do działalności w organizacjach, w tym szczególnie w SEP. Funduszem Stypendialnym zarządza powołana Kapituła, w skład której wchodzą: przewodniczący kol. Tadeusz Śliwiński, oraz członkowie koledzy Jan Zboralski, Mariusz Ciesielczyk i Waldemar Roszak. Fundusz Stypendialny w roku szkolnym 2015/2016 dysponuje kwotą 5 000 zł.

Pierwsze dyplomy stypendialne rozdane.

Stypendia z Funduszu Stypendialnego im. Jerzego Danielaka Oddziału Konińskiego w roku szkolnym 2015/2016 otrzymali:

Hubert Chrustowski – uczeń klasy IV EIb, Michał Pilarczyk – uczeń klasy IV EO, Przemysław Płóciennik – uczeń klasy IV EIa. Uroczyste dyplomy wręczył Prezes OK SEP Waldemar Stefański oraz Przewodniczący Kapituły Funduszu Stypendialnego Tadeusz Śliwiński.

Zapraszamy do przeczytania całej relacji z wręczenia dyplomów w Zespole Szkół Górniczo-Energetycznych w Koninie.