Zarząd Oddziału Konińskiego Stowarzyszenia Elektryków Polskich (SEP) przy wydatnej pomocy Zarządu Klubu Żeglarskiego „Energetyk” przy ZE PAK S.A. zorganizował Regaty z okazji 100-lecia powstania SEP. Regaty odbyły się 7 i 8 września (sobota i niedziela) na jeziorze Pątnowskim i jeziorze Wąsowsko-Mikorzyńskim w klasie jachty kabinowe - turystyczne. Były to już drugie regaty o Puchar Prezesa Oddziału Konińskiego SEP. Dla uczczenia okrągłego jubileuszu, uczestnikom regat zaproponowano aktywny i atrakcyjny program uczczenia tego święta. W pierwszym dniu, na przystani w Gosławicach regaty rozpoczęto od uroczystego podniesienia bandery. Następnie po losowaniu jachtów, załogi przystąpiły do przygotowań do wypłynięcia na linie startu, którą zlokalizowano w rejonie wyspy znajdującej się przy kanale wlotowym wody chłodzącej do Elektrowni Konin. Po starcie trasa regat prowadziła w kierunku mostu w Łężynie gdzie ustawiona była meta pierwszego biegu. Po odliczeniu się na mecie, załogi przystąpiły do kładzenia masztów żeby przeprawić się pod mostem. Zaraz za mostem ustawiono start do drugiego biegu a metę w rejonie Hotelu Mikorzyn. W tawernie pod hotelem utrudzeni żeglarze zjedli ciepły posiłek a „lądowa część” świętowania 100-lecia powstania SEP odbyła się wieczorem w domku przy blasku kominka. Następnego dnia z przystani hotelu Mikorzyn załogi wystartowały do trzeciego biegu, który zakończył się przed mostem w Łężynie. W sumie przeprowadzono trzy biegi a wyniki rywalizacji przedstawiają się następująco:

I miejsce na jachcie Karolina PZN 103 zajęła załoga:

 1. Stanisław Wapniarski – sternik – koło nr 5 przy Elektrobudowie

 2. Michał Wadelski – koło nr 5 przy Elektrobudowie

 3. Ksenia Lewandowska-Wadelska – koło nr 5 przy Elektrobudowie

 4. Jacek Goździkiewicz – koło nr 5 przy Elektrobudowie

 5. Grzegorz Ścibor – koło nr 5 przy Elektrobudowie

II miejsce na jachcie Catherina PZN 084 zajęła załoga:

 1. Ignacy Danielak – sternik – koło nr 1 przy Elektrowni Konin

 2. Zbigniew Pilarczyk – koło nr 8 przy Saint Gobain

 3. Roman Niewiadowski – koło nr 8 przy Saint Gobain

 4. Marek Cierzniak – koło nr 8 przy Saint Gobain

III miejsce na jachcie Elkona KN 371 zajęła załoga:

 1. Marek Tymoszyk – sternik – koło nr 3 przy Elektrowni Pątnów

 2. Waldemar Roszak – koło nr 1 przy Elektrowni Konin

 3. Krzysztof Waliszewski – koło nr 1 przy Elektrowni Konin

Nagrodę fair play dostała załoga na jachcie Alkona KN 372:

 1. Paweł Arent - sternik – koło nr 1 przy Elektrowni Konin

 2. Cezary Kujawa – koło nr 3 przy Elektrowni Pątnów

 3. Jacek Rakowiecki – koło nr 1 przy Elektrowni Konin

Bardzo miłym akcentem zakończenia regat na przystani w Gosławicach było pojawienie się na naszej uroczystości dwóch nestorów konińskiego żeglarstwa i jednocześnie emerytowanych elektryków. Pierwszym z nich był Stanisław Arasimowicz, honorowy Komandor Klubu Żeglarskiego „Energetyk” a drugim był Henryk Budner, który był wieloletnim bosmanem na przystani. Obaj tworzyli podwaliny pod rozwój żeglarstwa konińskiego i byli członkami SEP. Po wręczeniu pucharów i pamiątkowych statuetek opuszczono banderę i zamknięto regaty z okazji 100-lecia powstania SEP. Miejmy nadzieję, w przyszłym roku zarząd SEP zorganizuje trzecie regaty o Puchar Prezesa Oddziału Konińskiego SEP a pogoda będzie równie atrakcyjna jak w tym roku.