Zgodnie z tradycja z lat ubiegłych także i w tym roku zorganizowany został piknik rodzinny dla członków stowarzyszenia oraz ich rodzin. W tym roku było to tym bardziej szczególne wydarzenia ponieważ było organizowane w rocznicę 100-lecia SEP. W Pikniku uczestniczyło ponad 260 osób w tym 100 dzieci. Na dzieci tego dnia czekała moc atrakcji m.in. gry, zabawy i konkursy prowadzone przez grupę animatorów. W tym roku Kołem czynnie uczestniczącym przy organizacji pikniku było Koło Zakładowe nr 27 przy MZGOK Sp. z o.o. w Koninie. Podczas pikniku nie zabrakło także akcentu ekologicznego, a mianowicie zorganizowany został konkurs ekologiczny na najciekawszą dekorację z odpadów. Nagrody w konkursie zostały ufundowane przez Prezesa Miejskiego Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. w Koninie. Nagrody laureatom konkursu wręczyli: z ramienia MZGOK Dyrektor Techniczny Elżbieta Streker-Dembińska oraz w imieniu SEP Prezes Waldemar Stefański. Zabawy i rozmów nie było końca, jesteśmy pewni,

więcej

Zarząd Oddziału Konińskiego Stowarzyszenia Elektryków Polskich (SEP) przy wydatnej pomocy Zarządu Klubu Żeglarskiego „Energetyk” przy ZE PAK S.A. zorganizował Regaty z okazji 100-lecia powstania SEP. Regaty odbyły się 7 i 8 września (sobota i niedziela) na jeziorze Pątnowskim i jeziorze Wąsowsko-Mikorzyńskim w klasie jachty kabinowe - turystyczne. Były to już drugie regaty o Puchar Prezesa Oddziału Konińskiego SEP. Dla uczczenia okrągłego jubileuszu, uczestnikom regat zaproponowano aktywny i atrakcyjny program uczczenia tego święta. W pierwszym dniu, na przystani w Gosławicach regaty rozpoczęto od uroczystego podniesienia bandery. Następnie po losowaniu jachtów, załogi przystąpiły do przygotowań do wypłynięcia na linie startu, którą zlokalizowano w rejonie wyspy znajdującej się przy kanale wlotowym wody chłodzącej do Elektrowni Konin. Po starcie trasa regat prowadziła w kierunku mostu w Łężynie gdzie ustawiona była meta pierwszego biegu. Po odliczeniu się na mecie, załogi przystąpiły do

więcej

W dniach 7-10 listopada 2019 roku w murach Politechniki Poznańskiej, delegacja 4 osób z koła nr 24 przy ZSGE w Koninie wzięła udział w XXI Ogólnopolskich Dniach Młodego Elektryka. Pierwszy dzień ODME rozpoczął się od konferencji, której tematem brzmiał „Elektromobilność” i efektywne zarządzanie energią elektryczną – wyzwania dla młodych elektryków na nowe 100 lat”. Uroczystego otwarcia dokonali Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego XXI ODME Jakub Głuchowski, Prezes SEP dr inż. Piotr Szymczak oraz Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego XIII ODME w Zielonej Górze Bartosz Kubik. Wykład inauguracyjny na temat „Zarządzania energią w miastach Smart City” został zaprezentowany przez dra inż. Radosława Szczerbowskiego. W kolejnej części głos zabrał pan Bartosz Kubik, który poruszył temat „Stacje szybkiego ładowania autobusów elektrycznych jako podstawowe źródło zasilania autobusów elektrycznych w kontekście bezpieczeństwa funkcjonowania transportu publicznego – doświadczenia z wdrożeń w Europie”,

więcej